Blogg

Unga Örnar firar barnkonventionen 25 år

Barn på ett Unga Örnar läger

När barnkonventionen fyller 25 år uppmärksammar Unga Örnar vad Sverige kan göra mer för barns rätt.

Sverige har kommit långt när det gäller barns rätt. Men det finns fortfarande utmaningar att arbeta med. Du kan göra skillnad tillsammans med Unga Örnar när Barnkonventionen fyller 25 år i november!

Uppmärksamma barnkonventionen med Unga Örnar

Unga Örnar uppmärksammar att barnkonventionen har funnits i 25 år med lokala aktiviteter och opinionsbildning. Sverige får idag kritik för att vi är dåliga på att lyssna på barn och unga – speciellt de som är utsatta. Kunskapen om barns rättigheter är dessutom ganska låg. Det vill Unga Örnar uppmärksamma och göra något åt. Du som medlem och ledare kan bidra till arbetet genom att ordna barnrättsaktiviteter eller skriva insändare.

Ordna en barnrättsaktivitet

Tillsammans med barn och unga kan ni ordna enkla lokala aktiviteter för att uppmärksamma barns rättigheter. Berätta vad ni gör så sprider vi det i våra sociala medier!

  • Bjud in en politiker och fråga hur de arbetar med barnkonventionen i just er kommun. Låt medlemmarna själva ställa frågor om vad de tycker är viktigt.
  • Ordna tårtkalas och fira barnkonventionen samtidigt som ni diskuterar barns rätt. Ta hjälp av Unga Örnars Barnmanifest!
  • Skriv en insändare för att uppmärksamma makthavare om vad de behöver arbeta med. Se insändarna nedan.
Bild på Moa och Klara i Barndomstolen där makthavare frågas ut

Gör en egen Barndomstol där medlemmar får ställa frågor till makthavare.

Skicka in en insändare

Här finns tre korta insändarmallar som ni kan använda direkt eller skriva om så att de passar just er kommun. Skriv under och skicka in till er lokala tidning och be dem publicera kring den 20 november!

Lyssna på barn och unga först
Sverige får kritik av FN:s barnrättskommitté för att vi är dåliga på att lyssna på barn och unga. Unga Örnar har gjort en kommunundersökning där vi frågat alla kommuner hur de gör för att barn ska få vara med och bestämma om beslut som berör dem. Ofta måste barn precis som vuxna skriva medborgarförslag för att få säga vad de tycker. Vi tror att det mest är anpassat för vuxna och vill därför att våra kommunpolitiker ska göra mer för att följa barnkonventionen. Barn har rätt att säga sin mening i alla beslut som berör dem. Det ska gälla i skolan och på fritiden.

Alla klarar sig i en jämlik skola
Långt ifrån alla barn klarar idag skolan. I Unga Örnar möter vi många barn som inte kan få hjälp hemma med läxorna eller har ett eget rum där det är tyst. Vi vill därför att vår kommun ser till att läxorna i skolan försvinner om inte skolorna erbjuder lärare som kan hjälpa till med dem. Det finns kommuner som testat det vilket har funkat bra. Unga Örnar vill också att skolhälsovården blir bättre och får mer pengar. De barn som har psykiska eller fysiska problem har svårare att klara skolan och vi tycker att det ska finnas skolsköterskor och kuratorer på skolan varje dag.

Barnkonventionen kräver utbildning
Regeringen har lovat att Barnkonventionen ska bli svensk lag. Unga Örnar har länge kämpat för det och vi tycker att det är jätte bra. Men det behövs mer. Idag har barn och vuxna som arbetar med barn dålig kunskap om barnkonventionen. Lärare, politiker och tjänstemän. Därför måste vår kommun göra allt de kan för att utbilda i barns rättigheter så att kunskapen blir bättre. Utbildning måste gå hand i hand med att göra Barnkonventionen till svensk lag!

FN-förbundet och Unga Örnar ordnar föreläsningar

Tillsammans med Svenska FN-förbundet ska Unga Örnar ordna workshops med barn och unga i våra organisationer. Vi besöker fem orter där alla medlemmar är välkomna att delta! Sprid informationen och ta chansen att öka kunskapen bland barn och unga om deras rättigheter.

  • Luleå, 18 november
  • Trollhättan, 2 december
  • Stockholm
  • Köping
  • Karlskrona