Blogg

Ida och David gör aktiviteter för barn med barn

I våras hade Unga Örnar kongress i Borlänge och då valdes en helt ny förbundsstyrelse. Vissa av ledamöterna har suttit i förbundsstyrelsen i flera år, medan flera blev invalda för första gången nu på kongressen. Just nu presenterar vi den nya förbundsstyrelsen några ledamöter i taget, så att vi alla kan lära känna varje ledamot lite mer. Nu är det Ida och Davids tur, som båda tycker att barns medbestämmande är väldigt viktigt i Unga Örnars verksamhet!

Ida Jidåker 20 år

Ida JidåkerIda Jidåker är 20 år gammal och kommer från Gävle. Hon har suttit i Unga Örnars förbundsstyrelse sedan maj i år när hon valdes in under kongressen. Precis som många andra i förbundsstyrelsen har Ida varit örn sedan barnsben; först som deltagare och sedan som ledare. I år tyckte hon att det var dags att ta engagemanget till en ny nivå och ställde därför upp som styrelseledamot.

Unga Örnar har varit en stor del av mitt liv och nu vill jag gå in djupare. Jag vill kunna förändra på fler sätt, säger Ida.

Trots att det kändes lite nervöst och osäkert när hon blev vald, tvekar inte Ida på vad hon vill att styrelsen ska få gjort under den kommande kongressperioden.

Vi ska göra allt vi kan för att genomföra så många kongressbeslut som möjligt. Det var därför vi blev valda.

Vad kan just du bidra med till Unga Örnar?

– Jag hoppas att mitt driv ska kunna göra att vi utvecklas, startar fler verksamheter, rekryterar fler medlemmar och blir ännu bättre.

Vad tycker du gör Unga Örnar unikt?

– Vi gör inte främst våra roliga fritidsaktiviteter för barn, utan vi gör det med barn.

Vilken död eller levande person skulle du helst spendera en dag med, om du fick välja vem du ville?

– Jag skulle vilja vara med min mamma.

 

David Persson 21 år

david3David är 21 år och kommer från Stockholm. David ställde upp som förbundsstyrelseledamot av två viktiga skäl. För det första anser han att alla barn har rätt till en meningsfull fritid, för det andra tycker han att Unga Örnar är en av väldigt få organisationer som har möjligheten att skapa en genuint medskapande och inkluderande mötesplats för alla.

De kommande tre åren vill David att styrelsen ska arbeta för att Unga Örnars distrikt antar en mer standardiserad och gemensam organisationsform, så att skillnaden mellan olika distrikt minskar.

Det ska finnas en regional prägel, men i grunden ska distrikten erbjuda medlemmarna samma sak oavsett var i landet man befinner sig, säger David.

David vill också att Unga Örnar ska fortsätta vara en stark röst för barn och ungdomar, med barn och ungdomar.

Det kan inte bara vara vuxna som pratar hela tiden, utan vi måste också se till att de barn och ungdomar som är medlemmar i Unga Örnar får göra sin röst hörd, säger David.

Vad kan just du bidra med till Unga Örnar?

– Jag hoppas att jag kan bidra med lite normkritik, organisationsvana och väldigt många kakor, säger David.

Vilken barnrättsfråga tycker du är viktigast just nu?

– Jag skulle säga att det är varje barns rätt att växa upp i en trygg miljö. Vi är bra på det i Sverige men vi behöver fortsätta det arbetet så att vi kan vara en god förebild för resten av världen, säger David.

Om du var tvungen att välja mellan att åka pulka ned för T-centralens rulltrappa eller högljutt härma lokföraren varje gång hen säger att dörrarna stängs, vilket väljer du?

– Som före detta Stockholmare brukade jag faktiskt härma lokföraren, så jag får svara att jag fortsätter med det, säger David.