Blogg

En modern verksamhet är målet för Linnea och Rebecka

I våras hade Unga Örnar kongress i Borlänge och då valdes en helt ny förbundsstyrelse. Vissa av ledamöterna har suttit i förbundsstyrelsen i flera år, medan flera blev invalda för första gången. Just nu presenterar vi den nya förbundsstyrelsen några ledamöter i taget, så att vi alla kan lära känna varje ledamot lite mer. Nu är det Linnea och Rebeckas tur, som båda vill jobba med verksamhetsutveckling. 

Linnea 24 år

linnea3-klipptLinnea är 24 år och kommer från Uppsala. Hon har suttit i Unga Örnars förbundsstyrelse sedan maj i år när hon valdes in under kongressen. Hon ställde upp för att hon vill lära sig mer om styrelsearbete samtidigt som hon vill bidra till att förbättra organisationen. När hon väl valdes kändes det dock lite delat.

Jag funderade först på om jag verkligen har något att ge. Har jag det? Nej. Eller jo, kanske. Nej… eller jo kanske, säger Linnea.

Hennes vision för den kommande kongressperioden är att inleda ett förnyelsearbete, där Unga Örnars budskap och verksamhet består men presenteras i ett lite mer modernt format.

Vi ska sprida samma budskap och göra lika bra verksamheter, men till en ny tid, säger Linnea.

Vad kan just du bidra med till Unga Örnar?

– Jag hoppas att jag kan komma med lite nya perspektiv såklart, det tror jag alla som är nya kan. Sen har jag också ett folkbildningsperspektiv från mitt jobb på ABF och det tror jag kan vara nyttigt, säger Linnea.

Vem skulle du helst bestiga Kebnekaise med, Sean Banan eller Pippi Långstrumps pappa?

– Jag skulle helst göra det själv! Men om jag måste välja får det bli Pippi Långstrumps pappa.

Vilken barnrättsfråga tycker du är viktigast just nu?

– Alla barns rätt till en jämlik utbildning och fritid. Det är en fråga som går ihop med de olika diskrimineringsgrunderna och jag tycker vi måste sätta fokus på det. Idag är det många barn och unga som diskrimineras på grund av till exempel klass, kön och funktionsvariation. Det måste vi göra något åt, säger Linnea.

 

Rebecka 27 år

Rebeckarebecka1-klippt är 27 år och kommer från Umeå. Hon har suttit i Unga Örnars förbundsstyrelse sedan 2013 och gör därmed sin andra kongressperiod som styrelseledamot. Den här gången är det som vice ordförande och själv tycker hon att den första perioden var lite av en uppvärmning.

Nu kan det praktiska arbetet börja. Jag ser verkligen fram emot att få använda de kunskaper och erfarenheter jag fick från förra perioden, säger Rebecka.

Inför den här perioden vill hon att Unga Örnar ska fortsätta arbetet med att driva barnrättsfrågor och bygga verksamheter för barn. Hon vill också att de demokratiska processerna ska lyftas fram.

Vi ska stärka medlemmarnas inflytande och tydliggöra att Unga Örnar är en demokratisk organisation, från lokalnivå till riksnivå, säger Rebecka.

Vad kan just du bidra med till Unga Örnar?

– Jag tror att jag kan vara ett stöd åt styrelsen eftersom några är ganska nya i sammanhanget. Jag kan också bidra med kunskap om hur man fattar beslut och jobbar tillsammans, alltså den organisatoriska processen, säger Rebecka.

 Vilken barnrättsfråga tycker du är viktigast just nu?

– Att de barn och barnfamiljer som sökt asyl i Sverige får den hjälp de behöver. Det är en mänsklig rättighet som inte går att kompromissa bort, säger Rebecka.

Vem skulle du helst bestiga Kebnekaise med, Sean Banan eller Pippi Långstrumps pappa?

– Det får nog bli Pippi Långstrumps pappa. Han har ju seglat de sju haven!