Blogg

Barnkonventionen som lag skapar en mer jämlik barndom

Unga Örnar har under många år drivit frågan om att stärka barns rättigheter genom att göra barnkonventionen till lag. Idag presenterar regeringen ett förslag att inkorporera barnkonventionen i svensk lag vilket är ett viktigt steg i rätt riktning. 

– Barnkonventionen som lag är en förutsättning för att skapa en mer jämlik barndom, säger Anders Österberg förbundsordförande i Unga Örnars Riksförbund.

Anders Österberg säger också att Sverige är ett av de bästa länderna att växa upp i men att klyftorna har ökat. I dag avgörs barns öde i alltför stor utsträckning av vilken familj de råkar födas in i. Denna oroväckande utveckling kräver nya tag och en politisk vilja. Barnkonventionen är därför en viktig satsning för barns rättigheter.

Barnkonventionen är i sig en progressiv konvention. Barn anges ha egna långtgående rättigheter och ses som fullvärdiga samhällsmedborgare och subjekt. Den kräver att alla barn ska ha rätt till bra liv, utveckling, att inte diskrimineras och att ha inflytande över sina egna liv.

Barnkonventionen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020 om riksdagen röstar igenom förslaget.

För ytterligare information kontakta:

Hanna Johansson, pressansvarig, Unga Örnars Riksförbund (070-623 17 60)

Unga Örnar är en barn- och ungdomsorganisation som jobbar för barns rättigheter i Sverige och i världen. Unga Örnar är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation som skapar verksamhet för barn och med barn. Unga Örnar har 6000 medlemmar i 20 distrikt runtom i Sverige. Läs mer på www.ungaornar.se