Blogg

Ledarforum 2018

Banner Ledarforum 2018

Ledarforum 2018

Snart är det dags för årets roligaste ledarutbildning, Ledarforum! Här får du chansen att

utveckla ditt ledarskap, träffa andra örnledare, utbyta erfarenheter och träffa nya kompisar.

Temat kommer att vara demokratiskt ledarskap. Vi kommer under helgen att prata om hur vi

kan använda våra värderingar och omsätta dem till praktisk verksamhet. Teori kommer att

varvas med praktiska övningar. Det kommer även finnas tid för diskussioner kring hur

erfarenheterna från helgen kan tillämpas i er lokala örnverksamhet.

Nytt för i år!

Ledarforum och Barnrättforum anordnas regionalt vilket i praktiken innebär att fler

utbildningar anordnas, fler medlemmar per distrikt får möjlighet att utbilda sig, ökade

möjligheter att anpassa utbildningarna utifrån regionala förutsättningar och skapa regionala

nätverk bland distrikt och medlemmar i de olika distrikten.

Distrikten har delats upp i fyra olika grupper utifrån geografisk placering.

Grupp 1) Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland

Grupp 2) Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Värmland och Västmanland

Grupp 3) Gotland Stockholm, Södermanland, Uppsala, Örebro och Östergötland.

Grupp 4) Väst, Jönköping, Kronoberg, Skåne, Blekinge och Skaraborg

2018: Ledarforum för grupp 2 och 4 (våren). Barnrättsforum för grupp 1 och 3 (hösten)

2019: Barnrättsforum för grupp 2 och 4. Ledarforum för grupp 1 och 3.

Ledarforum för grupp 2 (Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Värmland och Västmanland)

Tid: 21-22 april 2018

Plats: Kursgården Gläntan i Gävleborg

Ålder: 14 år eller äldre

Anmälan: Fyll i formuläret via länken: https://goo.gl/forms/OZHmQqst4xZvTPx52 senast 19

mars.

Ledarforum för grupp 4 (Väst, Jönköping, Kronoberg, Skåne, Blekinge och Skaraborg)

Tid: 5-6 maj 2018

Plats: Barnens by i Skåne

Ålder: 14 år eller äldre

Anmälan: Fyll i formuläret via länken: https://goo.gl/forms/B9rjKOf8t3eLqX6i1 senast 4

april.

Pris: Gratis! Unga Örnars Riksförbund står för resa, kost och boende under hela helgen.

Vid frågor vänligen kontakta förbundsombudsman Vishal Bhasin via e-post:

vishal.bhasin@ungaornar.se eller telefon: 070-623 74 70.

Här finns en utskriftsversion av all info som finns på denna sida. –> Inbjudan Ledarforum 2018