Blogg

Debatt – Ojämlikheten är segregationens bästa vän!

Siri Steijer vänder sig mot integration som en mirakelkur mot motsättningar och menar att det visar på en bristande respekt för människors frihet och förmåga att till exempel själva välja var de vill bo. Segregation kan snarare minska friktionen i samhället, menar hon.

Ett vanligt misstag är att tolka exempelvis förorten, som ett segregerat kollektiv. Vi får inte glömma att integration sker på individnivå och är nödvändigt för att motverka såväl segregation som rådande ojämlikhet. Jag bor i Husby, en blandad förort. I den simskola som jag är med och håller i finns det 15 barn. Förutom svenska talas 11 andra språk. Förutom ateister finns det muslimer, ortodoxa, lutheraner och buddhister i samma bassäng. Och alla samsas men vi har ett mål – frihet och jämlikhet.

Frihet och jämlikhet verkar tillsammans för minskad segregation. Och det är bra. För med frihet och jämlikhet bygger vi trygga medborgare som vågar och har möjligheten att välja på riktigt. Inte de som ”väljer” att stanna hemma efter skolan för att pengarna inte räcker till, eller de som ”väljer” att flytta till den enda orten där de kan göra sig förstådda på sitt eget språk. En skenbar frihet får aldrig bli eftersträvansvärt genom att hävda att segregation kan vara något bra.

Så länge vi tillåter segregation tillåter vi ojämlikhet. Vi behöver kunna garantera alla barn en jämlik barndom. Integrationen är segregationens botemedel – och mot bakgrund av det behöver vi fortsätta verka för integrerade och jämlika samhällen där alla är fria att välja.

David Marchewka

Ledare Unga Örnars simskola i Husby