Blogg

Barnrättsforum 2018

Snart är det dags för Barnrättsforum! Här får du lära dig mer om rättigheterna som står i FN:s barnkonvention, hur du på hemmaplan kan påverka i frågor som berör barn och unga, träffa andra örnar, utbyta erfarenheter och träffa nya kompisar. Du kommer få lyssna på föreläsningar, delta i gruppövningar och diskussioner. Du som deltar blir också barnrättsambassadör för 2018/2019. Teori kommer att varvas med praktiska övningar. Det kommer även finnas tid för diskussioner kring hur erfarenheterna från helgen kan tillämpas i er lokalt.

Nytt för i år!
Ledarforum och Barnrättforum anordnas regionalt vilket i praktiken innebär att fler utbildningar anordnas, fler medlemmar per distrikt får möjlighet att utbilda sig, ökade möjligheter att anpassa utbildningarna utifrån regionala förutsättningar och skapa regionala nätverk bland distrikt och medlemmar i de olika distrikten.

Distrikten har delats upp i fyra olika grupper utifrån geografisk placering.
Grupp 1) Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland
Grupp 2) Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Värmland och Västmanland
Grupp 3) Gotland Stockholm, Södermanland, Uppsala, Örebro och Östergötland. Grupp 4) Väst, Jönköping, Kronoberg, Skåne, Blekinge och Skaraborg

2018: Ledarforum för grupp 2 och 4 (våren). Barnrättsforum för grupp 1 och 3 (hösten) 2019: Barnrättsforum för grupp 2 och 4. Ledarforum för grupp 1 och 3.

Barnrättsforum för grupp 1 (Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland)
Tid: 20-21 oktober 2018
Plats: Sunderby folkhögskola i Luleå
Ålder: 12 till 18 år
Intresseanmälan: Fyll i formuläret via länken: https://goo.gl/forms/pIzKiEP5eiv9Pybj1 senast 16 september.

Barnrättsforum för grupp 3 (Gotland, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Örebro och Östergötland)
Tid: 1-2 december 2018
Plats: Örnboet i Stockholm
Ålder: 12 till 18 år
Intresseanmälan: Fyll i formuläret via länken: https://goo.gl/forms/FpJVLmYkDazcX4xN2 senast 28 oktober.

Pris: Gratis! Unga Örnars Riksförbund står för resa, kost och boende under hela helgen.

Vid frågor vänligen kontakta förbundsombudsman Vishal Bhasin via e-post: vishal.bhasin@ungaornar.se eller telefon: 070-623 74 70.