Blogg

Barnrättskämpen Yasmine Bladelius ny ordförande för Unga Örnar!

I helgen har Unga Örnar haft sin 21:a kongress. 100 barn och unga har bland annat beslutat om organisationens barnpolitik, vision och valt en ny ordförande och styrelse för den kommande kongressperioden. Riksdagsledamoten och barnrättskämpen Yasmine Bladelius valdes till ny förbundsordförande för Unga Örnars riksförbund.

”Sverige har länge gått före i kampen för barns rättigheter. Genom olika barnrättspolitiska beslut har vi gått i täten för att stärka barns rättigheter. Och även om jag är väldigt stolt över att Sverige är ett av de bästa länderna för barn att växa upp i och över att vi nu äntligen gjort barnkonventionen till svensk lag så ser jag stor förbättringspotential när det gäller barns rätt till en trygg och jämlik uppväxt. Det viktiga arbetet måste samhället gemensamt arbeta med, och där kommer Unga Örnar även framöver ha en viktig roll” säger Yasmine Bladelius.

Yasmine har varit medlem i Unga Örnar sedan barnsben och det har haft en stor betydelse för Yasmines engagemang för barnrättsfrågorna:

”Jag minns mitt första örn-läger och känslan av gemenskap och värme där på den regniga åkern försvinner aldrig. Jag var örn när jag växte upp. Det formade mig till den jag är idag och mitt politiska engagemang för barnfrågorna väcktes runt lägerelden.”

För ytterligare information kontakta:

Hanna Bastrup, pressansvarig Unga Örnars riksförbund (070-623 17 60)