Blogg

För Europas barn

I samband med att barnkonventionen blir svensk lag kommer regeringen att införa ett barnrättsarbete som kommer vara rikstäckande. Vilket vi i Unga Örnars riksförbund tycker är bra. Men vi är inte klara än då barns rättigheter är inte enbart en nationell angelägenhet. Vi vill att Sverige tar sitt ansvar även i EU-kommissionen. EU kommissionen är det mäktigaste organet i EU som formar, diskuterar och enas om lagar som ska gynna varje medborgare men också se till att medlemsländerna följer dessa lagar. Idag finns det 28 kommissionärer som representanter olika politiska områden såsom migration, krishantering och ungdomsfrågor och utifrån dessa områdena lägger de fram förslag på lagar men vi i Unga Örnar saknar en barnkommisonär som ska följa upp arbetet gällande barn. Vi vill se en kommissionär som prioritera barnrättsfrågor. Trots behovet av att ha en barnkommisionär tycker vi det är anmärkningsvärt att inga av partierna riktigt driver frågan och att samtliga partier anser att lösningen på frågan inte är att tillsätta en ny kommissionär utan att försöka få barnrättsfrågor att genomsyra alla politiska frågor. Tyvärr upplever vi inte detta då barnrättsfrågorna alltid blir sekundära i de flesta frågorna. Unga Örnar är oroade över dessa resonemang och vi vill se en förändring. Under den kommande mandatperioden om 5 år vill vi att den svenska regeringen tar sitt ansvar att påverka vilken roll barns rättigheter i Europa ska få.

 

Uttalande från Unga Örnars kongress 28-30 juni.