Blogg

Miljö- och klimatfrågan är en ödesfråga!

Miljö- och klimatfrågan är en ödesfråga och den viktigaste samhällsfrågan för många barn och unga idag. Över hälften av alla barn upplever oro för klimatförändringar och klimatkatastrofer. Det som vi i de rika västländerna har orsakat får i stor utsträckning fattigare länder ta konsekvenserna av. Klimatförändringarna och de orättvisor som uppstår i samband med naturkatastrofer drabbar barnen hårdast och antalet klimatflyktingar i världen kommer att öka. Därför kommer den internationella solidariteten och kraven på en human flyktingpolitik att bli än viktigare i framtiden.

Även i Sverige ser vi effekterna av klimatförändringarna, det är dags att vi ställer om både vårt eget vardagsliv och tar ansvar för konsekvenserna av vårt tidigare kollektiva agerande.

Konsekvenserna av de val som vi gör idag kommer att visa sig när de barn som växer upp nu är vuxna. Det är de unga som till stor del kommer att få ta ansvar för de förändringar vi gör eller inte gör idag. Över hela världen strejkar ungdomar till förmån för klimatet. Framtidens beslutsfattare finns i vår organisation, de har förstått allvaret och är beredda att förändra sin livsstil för miljöns skull.

Uttalande från Unga Örnars kongress 28-30 juni.