Barnrättspolitik

Åsa Regnér, det är dags för en nationell handlingsplan för en jämlik barndom!

Idag träffade Unga Örnar barnminister Åsa Regnér i Akalla utanför Stockholm. Vi passade på att lämna över ett kuvert till barnministern, där vi bad henne om att stötta en motion som lämnats in till riksdagen om att ta fram en nationell handlingsplan för en jämlik barndom. För som ni vet, jämlika barn leka bäst!

Unga Örnar lämnar över kravbrev om en nationell handlingsplan för en jämlik barndom för alla barn! Från vänster: Förbundssekreterare Lisa Lundahl, barnminister Åsa Regnér, förbundsombudsman Vishal Bhasin och förbundsordförande Anders Österberg.

Unga Örnar lämnar över kravbrev om en nationell handlingsplan för en jämlik barndom för alla barn! Från vänster: Förbundssekreterare Lisa Lundahl, barnminister Åsa Regnér, förbundsombudsman Vishal Bhasin och förbundsordförande Anders Österberg.

Såhär stod det i brevet till Åsa. Utöver brevet fanns även den motion som är inlämnad till riksdagen:

Barnminister Åsa Regner,

Unga Örnar tror på en jämlik värld eftersom vi tror på idén om att jämlika barn leka bäst. En ojämlik barndom strider mot flera av artiklarna i FN:s konvention om barnets rättigheter (artikel 2, 3, 6, 27 mfl.), en konvention som Sverige fastslagit ska bli svensk lag år 2018.

•I ett jämlikt Sverige har alla barn lika möjligheter men barn i Sverige lever i dag i det mest ojämlika samhället i modern tid.

•I en jämlik värld behöver inte vart sjunde barn leva av konsekvenserna av att familjen inte får det att gå ihop ekonomiskt.

•I en jämlik värld går alla barn i den bästa skolan.

•I en jämlik värld finns inget samband mellan svaga socioekonomiska förutsättningar och hög förekomst av negativa konsekvenser i vuxen ålder.

•I en jämlik värld får alla barn den vård de behöver i rätt tid.

Barnminister Åsa Regner,

Jämlikhet i samhället måste börja med de minsta, därför uppmanar vi dig att kämpa för bifall till en inlämnad motion där vi kräver att regeringen tar fram en nationell handlingsplan för att alla barn ska få en jämlik barndom.

Qalqiliyas unga drömmer om frihet och meningsfull fritid

 

Moayad visar muren för Mia och Luljeta.

Moayad visar muren för Mia och Luljeta.

Vi fattade först inte vad de höll på med. Någon sa: de bygger en mur. Men det kändes för osannolikt för att tro på. Inte kan de bygga en mur här, inne på Västbanken!

Moayad Afanah är lärare och bor i Qalqiliya, en stad på norra Västbanken. Västbanken är en del av det ockuperade palestinska territoriet som enligt FN ska tillhöra palestinierna, men som sedan 1967 är ockuperat av Israel.

Qalqiliya särskiljer sig mot andra städer på Västbanken genom att den mur som Israel byggt för att skilja Israel och Västbanken åt helt omringar Qalqiliya på alla sidor.

Moayad berättar att det tog israelerna 13 år att färdigställa muren. På andra sidan muren, fortfarande inne på Västbanken, har israeliska bosättare byggt hus. En bosättare är en israelisk medborgare som bor i samhällen byggda på Västbanken. Enligt internationell rätt är bosättningar olagliga.

Delar av muren som omger Qalqiliya.

Delar av muren som omger Qalqiliya.

Runt bosättarnas bostadsområde finns det israeliska militärer som hela tiden patrullerar området och kommer vi för nära muren riktar de vapen mot oss, berättar Moayad.

Moayad berättar att han som 20-åring satt tre år i israeliskt fängelse utan att han hade gjort något. ”De hade inte ens en anklagelse mot mig”, skrattar Moayad. Det är inte bara vuxna som riskerar att hamna i israeliskt fängelse. Moayad berättar om grannpojken som blev arresterad för han var smutsig om händerna.

Soldaterna sa att han var smutsig för att han hade kastat sten, men de hade inte sett honom kasta sten. Den 7-åriga grannpojken satt i israeliskt fängelse i fyra dagar. Och då pratar vi inte om nåt ungdomsfängelse eller så, avslutar Moayad.

Barnarresteringar är vanligt förekommande på Västbanken. Under 2013 arresterades 654 palestinska barn av israelisk militär, många under ovärdiga förhållanden som strider mot FNs barnkonvention. (UNICEF 2015)

Barn som leker i Qalqiliya.

Barn som leker i Qalqiliya.

Vår internationella ombudsman Mia och Luljeta Hasanaj från Unga Örnar i Köping är på rundresa i Palestina. Den här gången spenderar de tid i och omkring Qalqiliya för att lära känna området och möta människor som Unga Örnar ska ha ett ungdomsutbyte med.

Ockupationen påverkar palestiniernas möjligheter att utveckla sina städer. I Qalqiliya gör muren att det finns begränsat med utrymme, det finns ingen landyta att bygga på. Det är ungdomarna och barnen som får lida mest av den situationen. I Qalqiliya finns inga lekparker, inga fotbollsplaner eller fritidsgårdar. Istället finns en oändlig längtan efter frihet och möjlighet till en meningsfull fritid. Därför är det viktigt att ungdomarna i Qalqiliya får stöd för att hitta möjlighet till fritidsaktiviteter, och det är just det Unga Örnar tänker göra.

Sommarprojekt som skapar både jobb och lek

I Karlskrona har Unga Örnar haft ett sommarprojekt för att ge fler barn en meningsfull fritid. Vi har funnits på badplatser och i bostadsområden och skapat aktiviteter för barn. Samtidigt har projektet gett sex unga människor sommarjobb.20160815 Sommarjobb Karlskrona 3

Vårt sommarprojekt har varit mycket uppskattat bland barn! Vi hoppas att kommunerna fortsätter satsa på barn och ungas fritid, inte minst på sommaren.

– Tajma Sisic

Vi har mött barn i sommar som inte har fått åka på nån semester alls. Det enda kul de har fått är de saker vi har arrangerat.

– Elin Lundkvist

Anders Österberg, Unga Örnars förbundsordförande, träffade örnar i Karlskrona för att prata om sommarens utmaningar för barn och vikten att ungdomar får sommarjobba. Tillsammans tar de med sig sommarens erfarenheter och funderar på hur de till kommande somrar kan skapa en meningsfull och kul sommar för ännu fler barn!

20160815 Sommarjobb Karlskrona 1

Nu börjar vi kampen för familjeåterförening!

Igår röstade Sveriges riksdag igenom ett förslag som kommer att få förödande effekter för barn på flykt. Det är Sveriges nya asyllag vi talar om som handlar om tillfälliga uppehållstillstånd och innebär bland annat att många av de föräldrar och barn som söker asyl inte längre får återförenas med sin familj.

När regeringen skickade ut lagförslaget på remiss svarade 22 av 22 remissinstanser med kritik. En av de mest kritiserade punkterna i lagförslaget handlar om familjeåterförening, vilket innebär föräldrar och barns rätt att återförenas om de kommit ifrån varandra.

FNs Barnkonvention artikel 10 säger att ett barn har rätt att återförenas med sin familj om familjen splittrats. Artikel 22 säger att ett barn på flykt har rätt till skydd och hjälp att hitta sina föräldrar. Enligt Rädda Barnen kommer två tredjedelar av de barn som fått uppehållstillstånd inte att ha rätt att återförenas med sina föräldrar och syskon nu när lagen blir verklighet. Det här tycker Unga Örnar är fruktansvärt fel.

Barnfamiljer ska inte splittras. Alla barn har rätt att få växa upp med sina föräldrar och syskon. Alla barn har rätt till en bra barndom så att de kan växa upp till trygga individer.

Lagstiftningen är tillfällig och skriven för att automatiskt upphöra om tre år. Men många varnar nu för att det är stor risk att lagen kommer att bli permanent. Unga Örnar kommer att kämpa för att den här lagen inte sträcker sig en dag längre än till den 20 juli 2019.

Men vår kamp slutar inte där. Unga Örnar kommer att uppvakta regeringspartierna för att få in en ändring i lagen för att stärka rätten till familjeåterförening. Unga Örnar kommer att kämpa för ett förbättrat mottagande. Unga Örnar kommer att kämpa för alla barns rätt till skolgång. Unga Örnar kommer att göra det vi är bäst på, vi kommer att kämpa för varje barns rätt till lek, vila och fritid. Vi kommer att kämpa för barns rätt att vara barn.

Ny förbundsstyrelse på kongressens sista dag

Söndag och kongressens sista dag. Det blev en intensiv dag med kongressförhandlingar som började redan klockan åtta på morgonen. Val av ny förbundsstyrelse stod på agendan tillsammans med några motioner och genomgång av stadgarna.

Glatt men hårt arbetande presidium

Glatt men hårt arbetande presidium

Som vi redan har avslöjat blev Anders Österberg vald till ny förbundsordförande för Unga Örnar. Tillsammans får han med sig en förbundsstyrelse med många nya ansikten. Endast tre tidigare ledamöter sitter kvar i styrelsen. Den nya förbundsstyrelsen består av:

 • Anders Österberg 35 år, Stockholm
 • Rebecka Jacobsson 26 år, Västerbotten
 • Emilia Töyrä 30 år, Norrbotten
 • Ida Jidåker 20 år, Gävleborg
 • Tomas Aronsson 23 år, Norrbotten
 • Semsem Abdi-Aziz 19 år, Stockholm
 • Christina Ekstrand 33 år, Väst
 • Tajda Sici 17 år, Blekinge
 • David Persson 21 år, Skåne
 • Ritta Tabib    18 år, Västermanland,
 • Christian Kaddik 23 år, Dalarna
 • Linnea Duran 24 år, Unga Örnars vänner
 • Rebecka, Anders och Emilia är det nya arbetsutskottet

  Rebecka, Anders och Emilia är det nya arbetsutskottet

Som ni ser är det en ung styrelse i sann Unga Örnar anda med stor geografisk spridning i landet. Nytt för denna kongress var valet av två vice ordföranden vilka blev Rebecka Jacobsson och Emilia Töyrä som tillsammans med Anders formar det nya arbetsutskottet.

Vi ser nu fram emot en ny mandatperiod och spännande utveckling för Unga Örnar framöver!

STORT TACK FÖR DINA NIO ÅR SOM ORDFÖRANDE FREDRIK

STORT TACK FÖR DINA NIO ÅR SOM ORDFÖRANDE FREDRIK

PRESSMEDDELANDE: Riksdagsledamoten Anders Österberg ny ordförande för Unga Örnar

IMG_2845Riksdagsledamoten Anders Österberg har idag blivit vald till förbundsordförande för Unga Örnars riksförbund. Idag är sista dagen på Unga Örnars kongress som ägt rum 20-22 maj i Borlänge. Under helgen har de 100 unga ombuden valt en ny styrelse och utformat riktningen för organisationens barnrättspolitik.

Jämlikhet, antirasism och demokrati ska genomsyra organisationen under min period som ordförande. I en fullt fungerande demokrati är barn med och sätter villkoren i föreningslivet, det stärker inte bara barnet, utan också demokratin, berättar Anders Österberg.

Anders Österberg blev medlem i Unga Örnar som sjuåring. När Anders blev äldre tog han en plats i förbundsstyrelsen, där han under flera år deltog i debatten för jämlikhet. Mest känd är Anders för sitt stora engagemang för internationella frågor. Som ombudsman i Unga Örnar jobbade han med att stärka Unga Örnars internationella solidaritetsarbete och idag sitter han i riksdagens utrikesutskott.

Genom olika samhällsutvecklingar som förbudet av agan, förskoleutbyggnaden och föräldraförsäkringen under förra århundradet blev Sverige det land som gick i täten för barns rättigheter. Men nu ser vi dagligen hur barns rättigheter kränks. Sverige måste återigen bli världsbäst inom barns rättigheter och här har Unga Örnar en viktig roll. Vi arbetar både politiskt och praktiskt, med fritidsverksamhet och att driva opinion, för vi vet att jämlika barn leka bäst.

Fullspäckat schema på kongressens andra dag

Joel i förbundsstyrelsen blir utmanad under diskussionstorget.

Joel i förbundsstyrelsen blir utmanad under diskussionstorget.

Under dag två på Unga Örnars kongress stod mycket på schemat. Dagen började med ett diskussionstorg där ombuden fick möjlighet att diskutera alla motioner med ledamöter ur förbundsstyrelsen. Ombuden kunde också göra tillägg till motionerna som vi röstar om senare under kongressen.

Diskussionstorget var uppdelat på olika stationer anpassat efter alla motioner vi fått in och det vi ska behandla under helgen. Det fanns stationer om skola, verksamhet, organisation, barnpolitik, stadgar, organisatoriskt handlingsprogram och vårt barnmanifest.

Efter diskussionstorget var det dags att återgå till kongressalen och motionerna. Första blocket av dagens motioner handlade om skolan. Ett ämne som berör de flesta av våra medlemmar och där det finns många åsikter om vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra i dagens skola.

Alva 14 år är uppe i talarstolen.

Alva 14 år är uppe i talarstolen.

En av motionerna som behandlades handlade om läxfri skola. Unga Örnar jobbar för en läxfri skola eftersom vi tror att en läxfri skola är en bättre skola. Skolarbetet ska göras i skolan eftersom att barns hemmamiljöer är olika och skolarbete hemma gör skolan ojämlik. Barns föräldrar har olika mycket tid att hjälpa sina barn och olika kunskap i de ämnen där föräldrarna ska hjälpa till. Barns utbildning och möjligheter i livet ska aldrig få avgöras av föräldrarnas ekonomiska eller sociala status.

Motionen om läxfri skola bifölls med höga JA-rop!

Utöver att rösta om läxfri skola så har vi behandlat många andra ämnen med tema skola. Vi har till exempel röstat om avskaffande av betyg, skolmaten och införande av lektioner i privatekonomi i grundskolan.

IMG_2275

Efter en lång dag och många olika block av motioner så var det äntligen dags för kongressfest! Och gissa om vi alla blev förvånade när Claes-Barbro helt plötsligt dök upp på scen! Claes-Barbro var konferencier tillsammans med stålmannen Fredrik. Claes-Barbro passade även på att bjuda på lite skönsång tillsammans med hens vän Equality fighter. Jösses vad bra dem var!

Nu ska vi ha disco och dansa natten lång. Imorgon är sista dagen på kongressen och då ska en ny förbundsstyrelse väljas, vi har även en hel del viktiga beslut kvar att klubba!

Claes-Barbro sjöng sånger tillsammans med Equality Fighter

 

Kongressens första dag

Avgående förbundsordförande Fredrik Lundh Sammeli

Första dagen av Unga Örnars kongress inleddes med buller och bång! Vid lunchtid checkade ombuden in och snart därefter var kongressen igång.

170 personer är på plats i Borlänge för en fantastisk kongresshelg och under dagarna tre ska en ny förbundsstyrelse väljas och flera viktiga beslut om Unga Örnars barnrättspolitik fattas. Avgående förbundsordförande Fredrik Lundh Sammeli invigde kongressen dansant tillsammans med sin förbundsstyrelse och sedan var vi igång.

Vi lär oss svåra ord.

Vi lär oss svåra ord.

Efter invigningen hade vi kongresskola så att alla ska k där ombuden fick testa på att prata i talarstolen, ropa höga JA-rop för acklamation, fylla i begära-ordet-lappar och annat ”bra att veta”-kunskaper på en kongress. Självklart passade vi även på att leka lite tokiga lekar.

Vi har fått hälsningar från flera platser i landet. Statsminister Stefan Löfven och Hotell- och Restaurangfackets förbundsordförande Therese Guovelin önskade oss en lärorik och inspirerande kongress och musikgruppen Movitz som har rötter inom örnarna  skickade en hälsning om fred.

Senare under eftermiddagen kom Sveriges försvarsminister dalmasen Peter Hultqvist på besök. Han har varit medlem och ledare i Unga Örnar. Han berättade om ett av hans första örn-minnen.

Försvarsminister Peter Hultqvist

Försvarsminister Peter Hultqvist

 ”Jag var sex år när jag åkte på Unga Örnars filmvisning. Vi var flera hundra barn och det jag kommer ihåg var att någon kastade en karamell i mitt huvud!”

Därefter sattes förhandlingarna igång och många beslut hann klubbas innan vi avslutade dagens möte och inleda kvällens roliga aktiviteter.

Riddare från Unga Örnar Dalarna bjöd på en show

Riddare från Unga Örnar Gillet i Dalarna bjöd på en show

 

Gävleborgs delegation

Gävleborgs delegation

10 dagar till kongress!

Nu är det bara 10 dagar kvar till kongress!Superhjälte

Snart har nästan alla delegationer haft kongresskolor och kongressen närmar sig med stormsteg. Kongressombuden går in i slutspurten med att förbereda sig för talarstolen och att behandla de 41 motioner som kommit in med många förslag på förändringar för Unga Örnar och vår barnrättspolitik. Vi på förbundet är så imponerade och stolta över alla motioner som kommit in från er medlemmar!

Valberedningen har gjort ett noga arbete och kommit med förslag till en ny styrelse, men mycket kan hända under en kongresshelg och det är först på kongressens sista dag som ombuden väljer den nya styrelsen.

Vi ser fram emot kongressen och alla som inte är på plats kan följa oss på sociala medier där vi kommer att uppdatera för full rulle. Följ oss på InstagramTwitter och Facebook  för att inte missa något!

Två röster på besök i Södra Afrika

Nyligen har flera av våra Örnar varit ute och snurrat runtom i världen som en del i Unga Örnars globalprojekt. Hör Rebeckas berättelse från en konferens i Sydafrika och läs Angelicas tankar om projektet i Namibia som hon är en del av.

Unga Örnar har under många år arbetat för barns rättigheter över hela världen. Mellan 8-11 februari deltog Örnar från Väst, Skaraborg, Västerbotten och Blekinge på Olof Palmes Internationella Centers regionalkonferens för Södra Afrika som ägde rum i Pretoria, Rebecka hemsida artikelSydafrika.

Jag som skriver heter Rebecka, jag sitter i förbundsstyrelsen, som ordförande för Unga Örnar Västerbotten och i projektgruppen för projektet C.R.E.A.T.E i Sydafrika tillsammans med organisationen Heal the Hood.

Under konferensen fick vi mer information om villkoren för att driva projekten i de olika länderna. Deltagarna var från de olika länderna och driver olika projekt för att förbättra arbetares, kvinnors och barns rättigheter. Vi i Unga Örnar har tre samarbetsprojekt med barnrättsorganisationer i Namibia, Sydafrika och Zimbabwe.

Till exempel träffade jag Ottilie och Lydia från Childrens Movement i Namibia som arbetar för att inkludera barn i demokratiska processer och lära barn källkritik. I Zimbabwe arbetar Jasen från Patsime Trust med barns rättigheter och informationsspridning med hjälp av teater som metod. Det projekt jag är med och driver i Kapstaden, Sydafrika handlar om att sprida kunskaper om barns rättigheter och stärka barn och ungdomars självkänsla och självförtroende genom kulturverksamhet. Under konferensen höll Nicole, en ung ledare från Heal the Hood en dansworkshop med oss deltagare.

Efter konferensens slut följde vi örnar med våra respektive samarbetsorganisationer tillbaka till hemländerna för att starta upp våra projekt.

Angelica Berg från Väst åkte till Namibia:

I Namibia följde jag projektet, besökte skolor och fick mer inblick i vad projektet gick ut på. Det är inte så lätt att bilda sig en uppfattning om olika projekt genom att bara läsa rapporter, utan det är enklare att ta till sig de när man ser de med egna ögon. Och det var det jag fick göra nu.

Unga Örnar Väst har ett projekt i Namibia tillsammans med NAWA (Namibia Women Association). Projektet heter Childrens Movement. Tidigare var projektet bara för tjejer, men nu har de öppnat upp så att även killar får vara med. Meningen med projektet är att alla ungdomar kan förändra världen genom att börja med att förändra sin omgivning. Projektet arbetar i olika skolor i Namibia, i södra, centrala och norra delarna.

namibia flaggaJag var och hälsade på projektet i centrala Namibia. Där har ungdomarna skapat olika grupper som hjälper till på soppkök och äldreboenden, anordnar läxhjälp, olika typer av välgörenhet, debattgrupper osv. De har även skapat olika kampanjer så som en antimobbningkampanj och en menskampanj, för att hjälpa tjejer i skolan som inte har råd med hygienartiklar.

Det bästa jag var med om var all den glädje, kärlek och engagemang som spreds överallt. De som är med i projektets utför sina aktiviteter i skolan efter skoltid så det finns en stark koppling till skolan och vissa problem som de stöter på där som många av ungdomarna brinner för att ändra på. En dag blev det het debatt när en av tjejerna skulle förklara varför ett av projekten de driver är så viktigt för unga kvinnor. Det var väldigt roligt att besöka de olika skolorna som samarbetar genom projektet.

En annan dag såg jag välgörenhetssidan av projektet. Childrens Movement hade blivit inbjudna till ett ålderdomshem för att sprida glädje tillsammans med en annan organisation. Under dagen tog de hand om de äldre och hade skoj tillsammans. Manikyr och pedikyr stod på schemat och den glädjen som spreds var underbar att se.

Unga Örnars globalprojekt är i samarbete med Olof Palmes Internationella Center.

Unga Örnars globalprojekt är i samarbete med Olof Palmes Internationella Center. Läs mer om dem på www.palmecenter.se