Okategoriserade

Debatt – Ojämlikheten är segregationens bästa vän!

Siri Steijer vänder sig mot integration som en mirakelkur mot motsättningar och menar att det visar på en bristande respekt för människors frihet och förmåga att till exempel själva välja var de vill bo. Segregation kan snarare minska friktionen i samhället, menar hon.

Ett vanligt misstag är att tolka exempelvis förorten, som ett segregerat kollektiv. Vi får inte glömma att integration sker på individnivå och är nödvändigt för att motverka såväl segregation som rådande ojämlikhet. Jag bor i Husby, en blandad förort. I den simskola som jag är med och håller i finns det 15 barn. Förutom svenska talas 11 andra språk. Förutom ateister finns det muslimer, ortodoxa, lutheraner och buddhister i samma bassäng. Och alla samsas men vi har ett mål – frihet och jämlikhet.

Frihet och jämlikhet verkar tillsammans för minskad segregation. Och det är bra. För med frihet och jämlikhet bygger vi trygga medborgare som vågar och har möjligheten att välja på riktigt. Inte de som ”väljer” att stanna hemma efter skolan för att pengarna inte räcker till, eller de som ”väljer” att flytta till den enda orten där de kan göra sig förstådda på sitt eget språk. En skenbar frihet får aldrig bli eftersträvansvärt genom att hävda att segregation kan vara något bra.

Så länge vi tillåter segregation tillåter vi ojämlikhet. Vi behöver kunna garantera alla barn en jämlik barndom. Integrationen är segregationens botemedel – och mot bakgrund av det behöver vi fortsätta verka för integrerade och jämlika samhällen där alla är fria att välja.

David Marchewka

Ledare Unga Örnars simskola i Husby

Ledarforum 2018

Banner Ledarforum 2018

Ledarforum 2018

Snart är det dags för årets roligaste ledarutbildning, Ledarforum! Här får du chansen att

utveckla ditt ledarskap, träffa andra örnledare, utbyta erfarenheter och träffa nya kompisar.

Temat kommer att vara demokratiskt ledarskap. Vi kommer under helgen att prata om hur vi

kan använda våra värderingar och omsätta dem till praktisk verksamhet. Teori kommer att

varvas med praktiska övningar. Det kommer även finnas tid för diskussioner kring hur

erfarenheterna från helgen kan tillämpas i er lokala örnverksamhet.

Nytt för i år!

Ledarforum och Barnrättforum anordnas regionalt vilket i praktiken innebär att fler

utbildningar anordnas, fler medlemmar per distrikt får möjlighet att utbilda sig, ökade

möjligheter att anpassa utbildningarna utifrån regionala förutsättningar och skapa regionala

nätverk bland distrikt och medlemmar i de olika distrikten.

Distrikten har delats upp i fyra olika grupper utifrån geografisk placering.

Grupp 1) Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland

Grupp 2) Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Värmland och Västmanland

Grupp 3) Gotland Stockholm, Södermanland, Uppsala, Örebro och Östergötland.

Grupp 4) Väst, Jönköping, Kronoberg, Skåne, Blekinge och Skaraborg

2018: Ledarforum för grupp 2 och 4 (våren). Barnrättsforum för grupp 1 och 3 (hösten)

2019: Barnrättsforum för grupp 2 och 4. Ledarforum för grupp 1 och 3.

Ledarforum för grupp 2 (Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Värmland och Västmanland)

Tid: 21-22 april 2018

Plats: Kursgården Gläntan i Gävleborg

Ålder: 14 år eller äldre

Anmälan: Fyll i formuläret via länken: https://goo.gl/forms/OZHmQqst4xZvTPx52 senast 19

mars.

Ledarforum för grupp 4 (Väst, Jönköping, Kronoberg, Skåne, Blekinge och Skaraborg)

Tid: 5-6 maj 2018

Plats: Barnens by i Skåne

Ålder: 14 år eller äldre

Anmälan: Fyll i formuläret via länken: https://goo.gl/forms/B9rjKOf8t3eLqX6i1 senast 4

april.

Pris: Gratis! Unga Örnars Riksförbund står för resa, kost och boende under hela helgen.

Vid frågor vänligen kontakta förbundsombudsman Vishal Bhasin via e-post:

vishal.bhasin@ungaornar.se eller telefon: 070-623 74 70.

Här finns en utskriftsversion av all info som finns på denna sida. –> Inbjudan Ledarforum 2018

Barnkonventionen som lag skapar en mer jämlik barndom

Unga Örnar har under många år drivit frågan om att stärka barns rättigheter genom att göra barnkonventionen till lag. Idag presenterar regeringen ett förslag att inkorporera barnkonventionen i svensk lag vilket är ett viktigt steg i rätt riktning. 

– Barnkonventionen som lag är en förutsättning för att skapa en mer jämlik barndom, säger Anders Österberg förbundsordförande i Unga Örnars Riksförbund.

Anders Österberg säger också att Sverige är ett av de bästa länderna att växa upp i men att klyftorna har ökat. I dag avgörs barns öde i alltför stor utsträckning av vilken familj de råkar födas in i. Denna oroväckande utveckling kräver nya tag och en politisk vilja. Barnkonventionen är därför en viktig satsning för barns rättigheter.

Barnkonventionen är i sig en progressiv konvention. Barn anges ha egna långtgående rättigheter och ses som fullvärdiga samhällsmedborgare och subjekt. Den kräver att alla barn ska ha rätt till bra liv, utveckling, att inte diskrimineras och att ha inflytande över sina egna liv.

Barnkonventionen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020 om riksdagen röstar igenom förslaget.

För ytterligare information kontakta:

Hanna Johansson, pressansvarig, Unga Örnars Riksförbund (070-623 17 60)

Unga Örnar är en barn- och ungdomsorganisation som jobbar för barns rättigheter i Sverige och i världen. Unga Örnar är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation som skapar verksamhet för barn och med barn. Unga Örnar har 6000 medlemmar i 20 distrikt runtom i Sverige. Läs mer på www.ungaornar.se

Barnrättsforum 2017

Skärmavbild 2017-09-14 kl. 13.16.14

Den 10-12 november är det Barnrättsforum i Stockholm! Vi söker dig som är 12-18 år och som är eller vill bli aktiv medlem i Unga Örnar. På Barnrättsforum får du lära dig mer om rättigheterna som står i FN:s barnkonvention och hur du på hemmaplan kan påverka i frågor som berör barn och unga. Du kommer få lyssna på föreläsningar, delta i gruppövningar och diskussioner.

Alla som deltar blir Unga Örnars Barnrättsambassadörer under 2017/2018. Som ambassadör blir du en förebild för andra barn- och ungdomar. Det kan du vara genom att berätta om barnkonventionen för dina kompisar, spela in podradio eller hitta på roliga fritidsaktiviteter tillsammans med andra barn. Vi hjälper såklart till längs vägen!

Vi har begränsat med platser och gör ett urval utifrån geografisk spridning, kön och ålder. Viktigt är också att du vill vara aktiv i en Unga Örnar-avdelning efter Barnrättsforum.

Tveka inte att skicka in din anmälan och tipsa gärna dina kompisar att också söka!

 

Praktisk information:

Datum: 10-12 november 2017

Tid: Vi startar första dagen på kvällen (exakt starttid ges senare) så att alla hinner med skolan innan. Sista dagen avslutas på eftermiddagen (exakt sluttid ges senare).

Plats: Runö utbildning- och utvecklingscentrum, Stockholm

Pris: Gratis! Unga Örnars Riksförbund står för resa, kost och boende under hela helgen.

Deltagare: Medlemmar i Unga Örnar i åldern 12-18 år.

 

Intresseanmälan sker via denna länk: Barnrättsforum 2017 

senast den 8 oktober. Vi hör av oss snart därefter.

 

Har du frågor är du välkommen att kontakta Vishal Bhasin, vishal.bhasin@ungaornar.se,

070-623 74 70

Hej då Lisa! Hej Kristina!

Vår förbundssekreterare Lisa Lundahl kommer 2 februari att gå vidare till nya utmaningar. Samma dag tillträder Kristina Bergman som tillförordnad förbundssekreterare.

lisakristina

Lisa har under sina fyra år på Unga Örnar varit både en uppskattad ombudsman och en engagerad förbundssekreterare som vässat vår organisation och varit en viktig del i vårt utvecklingsarbete med att bli en tydligare och starkare barnrättsorganisation. När nu nya utmaningar väntar vill vi i förbundsstyrelsen tacka för alla dessa år och önska lycka till på dina nya äventyr.

Anders Österberg
Förbundsordförande

Anders kräver en jämlik barndom för alla barn!

anders-osterberg-forbundsordforande-unga-ornar-fotograf-jennie-fribergI våras hade Unga Örnar kongress i Borlänge och då valdes en helt ny förbundsstyrelse. Vissa av ledamöterna har suttit i förbundsstyrelsen i flera år, medan andra blev invalda för första gången. Just nu presenterar vi den nya förbundsstyrelsen några ledamöter i taget och nu är det dags föööör… *trumvirvel* …Unga Örnars förbundsordförande!  

Anders Österberg är 35 år och kommer från Borås. Han valdes till förbundsstyrelsens ordförande under kongressen i maj och har tidigare suttit som ledamot åren 2007-2013.

Jag vill jobba för att alla barn i Sverige ska ha en jämlik barndom! Unga Örnar är det bästa verktyget för det, säger Anders.

Den kommande kongressperioden vill Anders att Unga Örnar ska jobba för att Sverige blir ett mer jämlikt land för alla och att Unga Örnar växer så att fler får ta del av verksamheten.

För mig är Unga Örnar en organisation som inte bara pratar utan också gör. Vi skapar jämlikhet i vår verksamhet och vår verksamhet bidrar till ett mer jämlikt samhälle!

Anders berättar att jämlikhet är den absolut viktigaste frågan för honom att jobba med och därför kräver Unga Örnar att regeringen ska säkerställa en jämlik barndom för alla barn. För i dagens Sverige lever barn i olika världar, där de rikare får allt mer och där de med små resurser får det allt svårare. Under 2017 kommer Unga Örnar att lyfta barns berättelser om den ojämlika värld som de lever i. Se första filmen här:

Vad kan just du bidra med till Unga Örnar?
– Som riksdagsledamot kan jag bidra med mitt politiska perspektiv. Men jag försöker också vara så aktiv i avdelningarna som jag kan, för att inte gå miste om verksamhetsperspektivet.

Vilken död eller levande person skulle du helst spendera en dag med, om du kunde välja vem som helst?
– Moderaternas partiledare Anna Kinberg-Batra. Då skulle jag ägna en hel dag åt att försöka övertala henne att inte föra en politik som skapar splittring och ojämlikhet.

Lisas mål är att skaffa mer pengar till mer verksamhet!

I våras hade Unga Örnar kongress i Borlänge och då valdes en helt ny förbundsstyrelse. Just nu presenterar vi den nya förbundsstyrelsen och det är dags för förbundssekreteraren som sitter med i styrelsen utan att vara förtroendevald.

LLisa Lundahlisa Lundahl är 31 år och kommer från Uppsala. 2015 blev hon utsedd till förbundssekreterare på Unga Örnars riksförbund och deltar sedan dess i styrelsearbetet. Under kongressperioden vill Lisa att Unga Örnar ska få in mer pengar.

Inte för att pengarna är målet i sig, utan för att vi kan skapa mer verksamhet för fler barn om vi har mer pengar.

Som förbundssekreterare är det Lisas uppgift att se till så att riksförbundets verksamhet fungerar som den ska och ger det stöd till distrikten som de behöver. Hon har lång erfarenhet från att arbeta som förtroendevald men tycker att Unga Örnar är något alldeles speciellt.

Unga Örnar är en organisation där vi har roligt tillsammans och lär oss demokrati. Men vi har också makt. Vi är många som tycker att det är viktigt att alla barn får samma rättigheter och eftersom vi är många så kan vi tillsammans påverka. Den kombinationen är svår att hitta någon annanstans.

Vilken barnrättsfråga tycker du är viktigast just nu?

– Att alla barn har samma rättigheter och lika värde. Idag är det många barn som far illa i Sverige och i värden. Så får det inte vara! Vi måste se till att barns rättigheter gäller alla barn oavsett vem man är och var man kommer ifrån.

Vem skulle du helst bestiga Kebnekaise med, Sean Banan eller Pippi Långstrumps pappa?

– Pippi Långstrumps pappa. Under bestigningen vill jag att han berättar om alla sina äventyr.

En modern verksamhet är målet för Linnea och Rebecka

I våras hade Unga Örnar kongress i Borlänge och då valdes en helt ny förbundsstyrelse. Vissa av ledamöterna har suttit i förbundsstyrelsen i flera år, medan flera blev invalda för första gången. Just nu presenterar vi den nya förbundsstyrelsen några ledamöter i taget, så att vi alla kan lära känna varje ledamot lite mer. Nu är det Linnea och Rebeckas tur, som båda vill jobba med verksamhetsutveckling. 

Linnea 24 år

linnea3-klipptLinnea är 24 år och kommer från Uppsala. Hon har suttit i Unga Örnars förbundsstyrelse sedan maj i år när hon valdes in under kongressen. Hon ställde upp för att hon vill lära sig mer om styrelsearbete samtidigt som hon vill bidra till att förbättra organisationen. När hon väl valdes kändes det dock lite delat.

Jag funderade först på om jag verkligen har något att ge. Har jag det? Nej. Eller jo, kanske. Nej… eller jo kanske, säger Linnea.

Hennes vision för den kommande kongressperioden är att inleda ett förnyelsearbete, där Unga Örnars budskap och verksamhet består men presenteras i ett lite mer modernt format.

Vi ska sprida samma budskap och göra lika bra verksamheter, men till en ny tid, säger Linnea.

Vad kan just du bidra med till Unga Örnar?

– Jag hoppas att jag kan komma med lite nya perspektiv såklart, det tror jag alla som är nya kan. Sen har jag också ett folkbildningsperspektiv från mitt jobb på ABF och det tror jag kan vara nyttigt, säger Linnea.

Vem skulle du helst bestiga Kebnekaise med, Sean Banan eller Pippi Långstrumps pappa?

– Jag skulle helst göra det själv! Men om jag måste välja får det bli Pippi Långstrumps pappa.

Vilken barnrättsfråga tycker du är viktigast just nu?

– Alla barns rätt till en jämlik utbildning och fritid. Det är en fråga som går ihop med de olika diskrimineringsgrunderna och jag tycker vi måste sätta fokus på det. Idag är det många barn och unga som diskrimineras på grund av till exempel klass, kön och funktionsvariation. Det måste vi göra något åt, säger Linnea.

 

Rebecka 27 år

Rebeckarebecka1-klippt är 27 år och kommer från Umeå. Hon har suttit i Unga Örnars förbundsstyrelse sedan 2013 och gör därmed sin andra kongressperiod som styrelseledamot. Den här gången är det som vice ordförande och själv tycker hon att den första perioden var lite av en uppvärmning.

Nu kan det praktiska arbetet börja. Jag ser verkligen fram emot att få använda de kunskaper och erfarenheter jag fick från förra perioden, säger Rebecka.

Inför den här perioden vill hon att Unga Örnar ska fortsätta arbetet med att driva barnrättsfrågor och bygga verksamheter för barn. Hon vill också att de demokratiska processerna ska lyftas fram.

Vi ska stärka medlemmarnas inflytande och tydliggöra att Unga Örnar är en demokratisk organisation, från lokalnivå till riksnivå, säger Rebecka.

Vad kan just du bidra med till Unga Örnar?

– Jag tror att jag kan vara ett stöd åt styrelsen eftersom några är ganska nya i sammanhanget. Jag kan också bidra med kunskap om hur man fattar beslut och jobbar tillsammans, alltså den organisatoriska processen, säger Rebecka.

 Vilken barnrättsfråga tycker du är viktigast just nu?

– Att de barn och barnfamiljer som sökt asyl i Sverige får den hjälp de behöver. Det är en mänsklig rättighet som inte går att kompromissa bort, säger Rebecka.

Vem skulle du helst bestiga Kebnekaise med, Sean Banan eller Pippi Långstrumps pappa?

– Det får nog bli Pippi Långstrumps pappa. Han har ju seglat de sju haven!

Tajda och Christian: Alla är välkomna till Unga Örnar!

I våras hade Unga Örnar kongress i Borlänge och då valdes en helt ny förbundsstyrelse. Vissa av ledamöterna har suttit i förbundsstyrelsen i flera år, medan flera blev invalda för första gången. Just nu presenterar vi den nya förbundsstyrelsen några ledamöter i taget, så att vi alla kan lära känna varje ledamot lite mer. Nu är det Christians och Tajdas tur, som båda är riktiga ur-örnar, men har olika lång erfarenhet i förbundsstyrelsen.

Christian 24 år

Christian är 24 år gammal och kommer från christian1Borlänge i Dalarna. Han har suttit i Unga Örnars förbundsstyrelse sedan maj i år när han valdes in under kongressen. Han ställde upp eftersom han tycker att Unga Örnar är en fantastisk organisation som inte stänger dörren för någon.

Alla är välkomna här, vi sätter inga hinder. Därför är det så kul att få bidra till att göra Unga Örnar bättre. Det känns också kul att Dalarna får en röst på riksnivå, säger Christian.

När han valdes blev han lite förvånad, eftersom han först hörde fel när rösterna räknades upp. När det väl blev klart att han ändå valts in blev han glad.

Det kändes ju jättekul att få det förtroendet. Speciellt när Unga Örnar är en så anrik organisation med en så stolt historia, då har man verkligen något att bevisa, säger Christian.

Under den kommande kongressperioden vill han att Unga Örnar ska växa och få fler medlemmar.

När vi blir större får vi bättre möjlighet att påverka samhällsriktningen. Med de ideal vi har som organisation tror jag vi har stor potential att bli en positiv kraft i samhället, säger Christian.

Vad kan just du bidra med till Unga Örnar?

– Jag är en kille som gillar att få saker att hända. Jag vill sätta planer i verket, säger Christian.

Vilken död eller levande person vill du helst spendera en dag med?

– Två personer. Den ena är Marilyn Monroe, hon hade något mystiskt över sig. Hon var en ikon inom film- och modevärlden, men jag vill veta om hon verkligen var så mystisk i verkligheten. Den andre är Olof Palme, han var en person som stod upp för saker i världen och han sa sin åsikt utan att bry sig så mycket om vad andra tyckte. Han stod upp för sina ideal, avslutar Christian.

 

Tajda 18 år

tajda1Tajda är 18 år gammal och kommer från Karlskrona i Blekinge. Hon är lite av en veteran i styrelsesammanhang. För ett år sedan hoppade hon in som ersättare i Unga Örnars förbundsstyrelse och på kongressen i maj i år blev hon invald som ordinarie ledamot. Hon hoppades på att bli invald eftersom hon ville lära sig mer om styrelsearbete men samtidigt få möjligheten att påverka och tycka till om Unga Örnar.

Det är väldigt kul att se att så många unga tog plats i styrelsen den här gången. Den förra styrelsen var lite äldre men nu är vi fler som är yngre och det är roligt, precis som det ska vara i en barn- och ungdomsorganisation, säger Tajda.

Förutom att Unga Örnar ska bli ännu större och bättre på att ge barn en meningsfull fritid, vill Tajda utveckla det internationella samarbetet med till exempel Zimbabwe under de närmsta åren.

Det är viktigt att vi bidrar med något för att göra situationen bättre för andra barn runt om i världen. Men det är också viktigt att vi satsar på våra egna förorter, där barnen har det sämre än de som bor i rika områden, säger Tajda.

Vad kan just du bidra med till Unga Örnar?

– Glädje! Jag kan också bidra med mina åsikter och perspektiv som ungdom. Vi är en barn- och ungdomsorganisation och det ska märkas.

Vad är Unga Örnar för dig?

– Gemenskap och frihet. Alla är inkluderade och alla får vara med oavsett vem man är eller hur man ser ut. Man får tycka vad man vill och kan säga det utan att någon dömer dig för det.

Vilken död eller levande person vill du helst spendera en dag med?

– Beyoncé. Hon är både duktig på att sjunga och dansa men hon står också upp för feministiska ideal. Hon använder sin power för att förmedla bra budskap och det tycker jag är bra.

Alla barnrättsfrågor är lika viktiga för Semsem och Christina!

I våras hade Unga Örnar kongress i Borlänge och då valdes en helt ny förbundsstyrelse. Vissa av ledamöterna har suttit i förbundsstyrelsen i flera år, medan flera blev invalda för första gången nu på kongressen. Just nu presenterar vi den nya förbundsstyrelsen några ledamöter i taget, så att vi alla kan lära känna varje ledamot lite mer. Nu är det Semsem och Christinas tur, som båda har varit medlemmar i Unga Örnar i många år, men har olika lång erfarenhet i förbundsstyrelsen. 

Semsem 20 år

semsemSemsem Ahmed är 20 år gammal och kommer från Stockholm. Hon har varit örn sedan barnsben och blev under kongressen i maj invald i förbundsstyrelsen. Semsem tycker att alla barn ska få uppleva samma barndom som hon gjorde och ställde därför upp som ledamot.

Men också för att ha kul såklart, säger Semsem.

Under den kommande kongressperioden vill Semsem att Unga Örnar ska växa och få fler medlemmar.

Unga Örnar är den roligaste barn- och ungdomsorganisationen i Sverige. Den har räddat min barndom och mitt liv. Därför ska vi bli ännu större och bättre så att fler barn får en meningsfull och rolig fritid.

Vad kan just du bidra med till Unga Örnar?

– Jag är född in i Unga Örnar och har många erfarenheter från läger och kollon. Jag tror det kan vara till stor nytta.

Vilken barnrättsfråga tycker du är viktigast just nu?

– Det är svårt att peka ut en viss fråga som är viktigare än andra. Jag tycker att alla barnrättsfrågor är lika viktiga, även om det ibland kan finnas frågor som för tillfället är mer aktuella.

Vilken död eller levande person skulle du helst spendera en dag med, om du kunde välja vem som helst?

-Komikern, programledaren, radioprataren och legenden Steve Harvey. Därför att han är så himla rolig.

 

Christina 34 år

ChristinaChristina är 34 år gammal och bor i Vänersborg. När hon gick med i Unga Örnar 1992 var många av de andra styrelseledamöterna inte födda ännu och i förbundsstyrelsen blev hon invald 2010. Det gör henne minst sagt till en veteran. Under kongressen i maj fick hon förtroende för en tredje period, men säger själv att hon inte försöker ”klamra sig fast”.

Jag funderade först på om jag verkligen skulle ställa upp igen, men… om organisationen vill att jag är kvar så är jag kvar, säger Christina.

Det hon tycker är viktigast de närmsta tre åren är att värdet av ett medlemskap blir tydligt. Medlemmar och ledare ska tydligt veta vad de får tillbaka.

 

Vi har så många människor ute i Sverige som ger otroligt mycket till organisationen, och de ska känna att de får tillbaka minst lika mycket, säger Christina.

Vad kan just du bidra med till Unga Örnar?

– Jag tror att jag bidrar med verksamhetsperspektivet. Jag tycker om att göra saker, anordna läger och vara med barnen. Idéer och visioner är självklart jätteviktiga, men man får heller inte tappa verksamhetsperspektivet, säger Christina.

Vem skulle du helst bestiga Kebnekaise med, Sean Banan eller Pippi Långstrumps pappa?

– Pippi Långstrumps pappa. Han känns så lugn och stabil, men ändå rolig!

Vilken barnrättsfråga tycker du är viktigast just nu?

– Det pratas mycket om flyktingfrågor nu, men jag känner samtidigt att det går in i så mycket som vi redan pratar om, så som barns rätt till medbestämmande och att alla ska få vara med. Ser man alla som människor behöver man inte tala om en specifik flyktingfråga. Men kanske måste vi fokusera lite extra på det just nu, säger Christina.