Demokratiklubb

Välkommen att anmäla dig till vår demokratiklubb i Östberga våren 2019!

Bor du i Östberga?
Är du mellan 9 och 16 år gammal?
Vill du lära dig mer om barns rättigheter och hur man kan vara med och påverka samhället?
Anmäl dig då till vår demokratiklubb!

Anmäl dig här!

Plats: Östberga Kulturhus
Datum: Start torsdag 7 mars. Sedan träffas gruppen ungefär varje torsdag i 10 veckor. Preliminära datum för träffarna: 7 mars, 9 mars, 13 mars, 18 mars, 26 mars, 4 april, 11 april, 25 april, 2 maj, 9 maj.
Tid: Klockan 16-18. Förutom 9 mars, då ses vi klockan 10-13.

Om du kommer med i klubben får du mer info om tider och datum lite längre fram!
OBS max antal deltagare i klubben är 15. Vi kan alltså inte lova att du får en plats. Om många anmäler sig till klubben kommer vi att lotta ut 15 deltagare.

Vad är en demokratiklubb?
I en demokratiklubb får barn möjlighet att tillsammans med andra barn lära sig mer om vad demokrati är och hur demokrati fungerar i praktiken, och vilka rättigheter man har som barn. I klubben får barn på ett roligt och intresseväckande sätt ökad kunskap om hur de kan vara med och påverka hur samhället ser ut.

Varför genomför vi en demokratiklubb?
Vi tycker att det är viktigt att alla barn får veta att de har rätt att göra sina röster hörda och att vuxna ska lyssna på barns åsikter. När barn vet det kan de börja kräva sina rättigheter så att makthavare fattar beslut som blir bra så bra som möjligt för barn och unga!

I demokratiklubben lär man av och med varandra på ett lekfullt sätt
Demokratiklubben är en studiecirkel där en vuxen ledare är ansvarig för det praktiska runt klubben, att leda träffarna och se till att alla i gruppen har det bra. Deltagarna är med och bestämmer om delar av upplägget, till exempel vilka förändringar de vill se där de bor. Det kan vara allt från att de vill ha en konstgräsmatta på fotbollsplanen till att dom vill ha bättre belysning vid gång- och cykelvägen. Barnen får bidra mycket med sina egna kunskaper och tankar om hur de vill att Östberga ska vara. Vi vill att barn på ett lekfullt och roligt sätt ska få lära sig mer om demokrati och själva känna att de kan vara med och påverka!

Vem kan vara med i demokratiklubben?
Demokratiklubben riktar sig till barn i åldern 9 till 16 år. 10 till 15 barn kunna vara med i klubben. Våra träffar är tillgängliga för alla barn och vi jobbar för att alla ska känna sig välkomna i vår verksamhet.

Om träffarna
Demokratiklubben innehåller totalt 10 träffar. Varje träff kommer att vara ungefär 2 timmar lång. Vi kommer att hålla träffarna på Östberga Kulturhus, precis bredvid Östbergaskolan. Första träffen kommer att vara torsdag 7 mars. Sedan kommer vi att träffas ungefär en gång i veckan, främst torsdagseftermiddagar, till mitten av maj.

Vid varje träff kommer vi att bjuda deltagarna på något enkelt att äta.

Under träffarna kommer gruppen att diskutera bland annat vilka som bestämmer i ens hemkommun och göra ett studiebesök till exempel hos någon kommunpolitiker, prata om vad barnkonventionen innebär, och hur barnen tycker att deras bostadsområde skulle kunna förbättras. Gruppen ska också tillsammans planera och genomföra en aktivitet – till exempel en namninsamling eller skriva en insändare till en tidning – kring en fråga som de tycker är viktig att förändra!

Demokratiklubben är skapad tillsammans med studieförbundet ABF.

Kostnad
Det är gratis att vara med i demokratiklubben!

Kontakt
Kontakta Karin Forsberg på mail karin.forsberg@ungaornar.se eller telefon 070- 623 10 35 om du vill veta mer.