Kongress 2019

I år är det äntligen dags för Unga Örnars 21:a kongress. Temat för årets kongress är ”Demokrati är vår melodi!”

Vad är en kongress?

Kongressen är Unga Örnars högst beslutande organ och är var tredje år.

Under kongressen träffas 100 medlemmar i Unga Örnar (ombud) från hela landet och beslutar bland annat vilken inriktning Unga Örnars verksamhet ska ha de kommande tre åren. De bestämmer även vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen (styrelsen för Unga Örnar Sverige) de kommande tre åren och driva Unga Örnars arbete framåt.

Varför har vi en kongress?

För att Unga Örnars medlemmar ska träffas och få möjlighet att tycka till och påverka Unga Örnar som organisation samt vilka frågor som Unga Örnar ska driva under de kommande tre åren. Tillsammans ritar ombuden upp hur världen skulle se ut om Unga Örnar får bestämma!

Vem kan åka på en kongress?

För att kunna åka på en kongress behöver du vara medlem. Det krävs inga speciella förkunskaper för att vara ombud. Om du vill vara en av de 100 ombud som samlas på kongressen hör du av dig till din avdelning. Det är avdelningarna och distrikten som på sina årsmöten föreslår och sedan bestämmer vilka som får åka till kongressen.

Tid och plats

Kongressen är den 28-30 juni i Sölvesborg, Blekinge.

Sidan är under bearbetning och kommer uppdateras.