Motioner

Motioner (förslag) till kongressen

Genom att skicka in förslag till kongressen kan du som medlem påverka vad Unga Örnar ska jobba med. Vad vi ska driva för frågor kring barns rättigheter? Vilken verksamhet ska Unga Örnar ha?

2013-06-30 11.03.09Ett sådant förslag kallas för motion. Det är du som medlem, en avdelning eller ett distrikt som kan skriva ett förslag till kongressen. Ombuden på kongressen röstar sedan för eller emot förslagen i motionerna. Motioner som röstats igenom på kongressen ska Unga Örnar jobba med att genomföra under nästa kongressperiod, alltså de kommande tre åren.

Här hittar du mer information om motioner: 

Motionsinstruktion

Motionsmall