Val

På kongressen ska flera personer väljas för uppdrag i Unga Örnar. Vi kommer att välja en ny förbundsstyrelse, revisorer och valberedning.

Vad gör förbundsstyrelsen?

Ledamöter i förbundsstyrelsen jobbar med Unga Örnars utveckling, strategi och mål för att förverkliga de beslut som medlemmarna tog under kongressen. I enkla ord betyder detta att jobba för att fler barn har möjlighet till en meningsfull fritid! Kongressen ska till förbundsstyrelsen välja:

 • 1 ny förbundsordförande
 • 11 ledamöter

Vad gör revisorerna?

Revisorerna kollar så att allt står rätt till med Unga Örnars ekonomi och verksamhet efter varje verksamhetsår. Kongressen ska välja:

 • 3 revisorer
 • 3 revisorsersättare

Vad är en valberedning?

Valberedningen är 5 medlemmar som hjälper kongressen att välja kandidater till olika uppdrag i Unga Örnars riksförbund. De håller koll på förbundets medlemmar och vem som kan passa till vilka uppdrag. De som väljs till valberedningen under kongressen i juni 2019 kommer alltså att jobba fram till nästa period och då presentera förslag till ny förbundsstyrelse.

Vem får nominera?

Avdelningar, distrikt, Unga Örnars Vänners Riksorganisation, förbundsstyrelsen och revisorerna får nominera kandidater till förbundsstyrelsen och revisorer.

Hur går nomineringen till?

Fråga personen du vill nominera om hen vill bli nominerad till ett uppdrag i förbundsstyrelsen. Är personen intresserad tar ni upp nomineringen på avdelningen eller distriktets årsmöte för ett beslut. Därefter skickar distriktet nomineringen till nominering@ungaornar.se. Valberedningen önskar få in nomineringar senast den 30 april.

Vilken information ska vara med i nomineringen?

 • Vilket uppdrag nomineringen gäller (exempelvis förbundsstyrelseordförande eller revisor)
 • Vad personen heter (förnamn och efternamn)
 • När personen är född (gäller endast vid nomineringar till förbundsstyrelsen)
 • Vilken mejladress personen har
 • Vilket telefonnummer personen har
 • Vilket distrikt personen tillhör
 • En beskrivning av vilka erfarenheter personen har, varför personen skulle passa för ett förtroendeuppdrag i Unga Örnars och vad personen skulle bidra med.
 • Vem/vilka som nominerar

Hur gör en om en vill nominera någon som t.ex. redan sitter i förbundsstyrelsen?

Precis på samma sätt som ovan!

När är sista dagen att nominera?

Nomineringsstoppet kommer att vara under kongressen (tiden för nomineringsstopp beslutas under kongressen), men för att valberedningen ska kunna ha ett preliminärt förslag att skicka ut i handlingarna önskar de att nomineringarna är inne senast den 30 april. Valberedningens slutgiltiga förslag presenteras alltså under kongressen i Sölvesborg. Val av förbundsstyrelse, ordförande, revisorer och valberedning sker på kongressens sista dag.

Sidan är under bearbetning och kommer uppdateras.