Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till Unga Örnar.

Förbundsstyrelse

Här finns kontaktuppgifter till Unga Örnars förbundsstyrelse som valdes på kongressen i maj 2016. Vi är aktiva ute i landet och tar beslut om Unga Örnars förbundsverksamhet fram till nästa kongress 2019.

Läs mer

Förbundsexpedition

På Unga Örnars förbundsexpedition jobbar fem personer. Vi genomför det förbundsstyrelsen och kongressen har bestämt. Kontakta oss om du vill ha verksamhetsstöd, besök ute i din avdelning eller har frågor!

Läs mer

Lokalt

Unga Örnar består av 21 distrikt och över hundra avdelningar. Varje avdelning hör till ett distrikt. Nedan finns kontaktuppgifter till ordförande och personal i hela landet.

Läs mer

Medlemsfrågor

Varje år ska medlemmar betala sin avgift eller bekräfta sitt medlemskap för att fortsätta vara medlem. Har du frågor om ditt medlemskap kan du kontakta Unga Örnars medlemsansvariga som även svarar på avdelningar och distrikts frågor om medlemsregistret. Inloggningssida till medlemsregistret hittar du här!

Läs mer


Mailadress:
info@ungaornar.se

Postadress:
Unga Örnars Riksförbund
c/o ABFs förbundsexpedition
Box 522
101 30 Stockholm

Fakturaadress:
Unga Örnars Riksförbund
c/o Sunderby Folkhögskola
Kråkbergsvägen 7
954 42 Södra Sunderbyn

Besöksadress:
Unga Örnars Riksförbund
Olof Palmes gata 9
111 37 Stockholm