Förbundsexpedition

IMG_9169

Jag har det övergripande ansvaret för Unga Örnars riksförbund och vår verksamhet.

IMG_9122

Jag jobbar med Unga Örnars internationella arbete. Jag har också hand om avdelningsansökningar och att utveckla den lokala verksamheten.

Ansvarar för distrikten Kalmar, Väst, Blekinge, Skaraborg, Kronoberg, Skåne och Gotland.

IMG_9211

Jag jobbar med vårt medlemsregister samt våra nationella arrangemang som Ledarforum och Barnrättsforum och ansvarar även för att vårt deltagande på vänorganisationernas kongresser där vi ställer upp med monter.

Ansvarar för distrikten Uppland, Gävleborg, Dalarna och Jämtland

Förbundssekreterare
Kristina Bergman

E-post
070-623 74 63
08-613 51 65 (växel)

International Secretary
Mia Malmgren

E-post
070-623 74 64
08-613 51 62 (växel)

Organisationsutveckling
Vishal Bhasin

E-post
070-623 74 70
08-613 51 60 (växel)

IMG_9162

Jag jobbar med att utveckla det lokala samarbetet mellan Unga Örnar och vårt bildningsförbund ABF. Jag jobbar också med den interna kommunikationen samt webshopen.

Ansvarar för distrikten Jönköping, Sörmland, Värmland, Västmanland, Örebro och Östergötland

IMG_0510

Jag jobbar med kommunikationen av Unga Örnars barnrättspolitik. Jag har ansvar för sociala medier, Unga Örnars Vänner och projektansökningar

Ansvarar för distrikten Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Stockholm.

Symbol

Mailadress:
info@ungaornar.se

Postadress:
Unga Örnars Riksförbund
c/o ABFs förbundsexpedition
Box 522
101 30 Stockholm

Fakturaadress:
Unga Örnars Riksförbund
c/o Sunderby Folkhögskola
Kråkbergsvägen 7
954 42 Södra Sunderbyn

Besöksadress:
Unga Örnars Riksförbund
Olof Palmes gata 9
111 37 Stockholm

Verksamhetsutveckling
Daniel Katebi

E-post
070-623 01 65
08-613 51 63 (växel)

Organisationsutveckling
Hanna Johansson

E-post
070-623 17 60
08-613 51 61 (växel)