Förbundsexpedition

IMG_9169

Jag har det övergripande ansvaret för Unga Örnars riksförbund och vår verksamhet.

Ansvarar för distrikten Jönköping, Sörmland, Värmland, Västmanland, Örebro och Östergötland

IMG_9211

Jag jobbar med vårt medlemsregister samt våra nationella arrangemang som Ledarforum och Barnrättsforum och ansvarar även för att vårt deltagande på vänorganisationernas kongresser där vi ställer upp med monter.

Ansvarar för distrikten Uppland, Gävleborg, Dalarna och Jämtland

IMG_0510

Jag jobbar med kommunikationen av Unga Örnars barnrättspolitik. Jag har ansvar för sociala medier, Unga Örnars Vänner och projektansökningar

Ansvarar för distrikten Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Stockholm.

Förbundssekreterare
Kristina Bergman

E-post
070-623 74 63
08-613 51 65 (växel)

Organisationsutveckling
Vishal Bhasin

E-post
070-623 74 70
08-613 51 60 (växel)

Organisationsutveckling
Hanna Johansson

E-post
070-623 17 60
08-613 51 61 (växel)

Symbol

Mailadress:
info@ungaornar.se

Postadress:
Unga Örnars Riksförbund
c/o ABFs förbundsexpedition
Box 522
101 30 Stockholm

Fakturaadress:
Unga Örnars Riksförbund
c/o Sunderby Folkhögskola
Kråkbergsvägen 7
954 42 Södra Sunderbyn

Besöksadress:
Unga Örnars Riksförbund
Olof Palmes gata 9
111 37 Stockholm