Förbundsexpedition

kri

Jag har det övergripande ansvaret för Unga Örnars riksförbund och vår verksamhet. Jag jobbar också med att stärka samarbete med Unga Örnars Vänner.

Ansvarar för distrikten: Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Stockholm.

Mia hemsida

Jag jobbar med Unga Örnars internationella arbete. Jag har också hand om avdelningsansökningar och att utveckla den lokala verksamheten.

Ansvarar för distrikten Kalmar, Väst, Blekinge, Skaraborg, Kronoberg, Skåne och Gotland.

vishal

Jag jobbar med att utveckla det lokala samarbetet mellan Unga Örnar och vårt bildningsförbund ABF. Jag har också hand om Ledarforum och studiematerial.

Ansvarar för distrikten Uppland, Gävleborg, Dalarna och Jämtland

Förbundssekreterare
Kristina Bergman

E-post
070-623 74 63
08-613 51 65 (växel)

International Secretary
Mia Malmgren

E-post
070-623 74 64
08-613 51 62 (växel)

Organisationsutveckling
Vishal Bhasin

E-post
070-623 74 70
08-613 51 60 (växel)

Processed with VSCO with c1 preset

Jag jobbar med kommunikation av Unga Örnars barnrättspolitik. Jag har ansvar för nätverket Arbetarrörelsens Barnorganisationer i Norden och ansvarar även för hemsida, webshop och sociala medier.

Ansvarar för distrikten Jönköping, Sörmland, Värmland, Västmanland, Örebro och Östergötland

Symbol

För frågor gällande Unga Örnars medlemsregister och avisering. Medlemssupporten svarar på alla medlemsfrågor från distrikt, avdelningar och medlemmar.

Symbol

Mailadress:
info@ungaornar.se

Postadress:
Unga Örnars Riksförbund
c/o ABFs förbundsexpedition
Box 522
101 30 Stockholm

Fakturaadress:
Unga Örnars Riksförbund
c/o Sunderby Folkhögskola
Kråkbergsvägen 7
954 42 Södra Sunderbyn

Besöksadress:
Unga Örnars Riksförbund
Olof Palmes gata 9
111 37 Stockholm

Kommunikation
Daniel Katebi

E-post
070-623 01 65
08-613 51 63 (växel)

Medlemssupport

E-post
medlem@ungaornar.se