Förbundsexpedition

IMG_9169

Jag har det övergripande ansvaret för Unga Örnars riksförbund och vår verksamhet.

IMG_9211

Jag jobbar med vårt medlemsregister samt våra nationella arrangemang som Ledarforum och Barnrättsforum och deltagande på vänorganisationernas kongresser där vi ställer upp med monter.

Ansvarar för distrikten Uppland, Gävleborg, Dalarna, Jämtland, Örebro, Västmanland och Värmland.

IMG_0510

Jag jobbar med kommunikationen av Unga Örnars barnrättspolitik. Jag har även ansvar för sociala medier, projektansökningar och vår kongress.

Ansvarar för distrikten Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Sörmland, Stockholm och Östergötland.

Förbundssekreterare
Kristina Bergman

E-post
070-623 74 63
08-613 51 65 (växel)

Förbundsombudsman
Vishal Bhasin

E-post
070-623 74 70
08-613 51 60 (växel)

Förbundsombudsman
Hanna Bastrup

E-post
070-623 17 60
08-613 51 61 (växel)

Jag jobbar med vår internationella verksamhet och med avdelningsutveckling.

Jag jobbar med Unga Örnas samarbete med ABF och Unga Örnars vänner.

Ansvarar för distrikten: Blekinge, Gotland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Skaraborg, Skåne och Väst.

Jag är projektledare för vårt arvsfondsprojekt ”Demokratiklubb – från ord till handling”.

Förbundsombudsman
Therése Björnman

E-post
070-623 74 64
08-613 51 62 (växel)

Förbundsombudsman
Hanna Möller-Nielsen

E-post
070-623 01 65
08-613 51 63 (växel)

Projektledare
Karin Forsberg

E-post
070-623 10 35
08-613 51 63 (växel)

Symbol

Mailadress:
info@ungaornar.se

Postadress:
Unga Örnars Riksförbund
c/o ABFs förbundsexpedition
Box 522
101 30 Stockholm

Fakturaadress:
Unga Örnars Riksförbund
c/o Sunderby Folkhögskola
Kråkbergsvägen 7
954 42 Södra Sunderbyn

Besöksadress:
Unga Örnars Riksförbund
Olof Palmes gata 9
111 37 Stockholm