Material: Anställning & försäkring

Här finns information till dig som anställd eller arbetsgivare samt våra försäkringar som gäller alla medlemmar och personal i verksamheten. Klicka på orangea texten i rubriken för att öppna en nedladdningsbar kopia.

Ladda ner anställningsavtal för personal i Unga Örnar

Ladda ner folkrörelseavtalet som omfattar Unga Örnars personal.

Vill du har avtalet där Unga Örnars löner ingår mailar du info@ungaornar.se

Ladda ner försäkringsinformation från Folksam. 

OBS! Klicka inte på länken till försäkringen, kopiera till en webbläsare 

Ladda ner information om KFO – Kooperationens arbetsgivarorganisation