Nyheter

Barnrättsforum 2018

Snart är det dags för Barnrättsforum! Här får du lära dig mer om rättigheterna som står i FN:s barnkonvention, hur du på hemmaplan kan påverka i frågor som berör barn och unga, träffa andra örnar, utbyta erfarenheter och träffa nya kompisar. Du kommer få lyssna på föreläsningar, delta i gruppövningar och diskussioner. Du som deltar blir också barnrättsambassadör för 2018/2019. Teori kommer att varvas med praktiska övningar. Det kommer även finnas tid för diskussioner kring hur erfarenheterna från helgen kan tillämpas i er lokalt.

Nytt för i år!
Ledarforum och Barnrättforum anordnas regionalt vilket i praktiken innebär att fler utbildningar anordnas, fler medlemmar per distrikt får möjlighet att utbilda sig, ökade möjligheter att anpassa utbildningarna utifrån regionala förutsättningar och skapa regionala nätverk bland distrikt och medlemmar i de olika distrikten.

Distrikten har delats upp i fyra olika grupper utifrån geografisk placering.
Grupp 1) Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland
Grupp 2) Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Värmland och Västmanland
Grupp 3) Gotland Stockholm, Södermanland, Uppsala, Örebro och Östergötland. Grupp 4) Väst, Jönköping, Kronoberg, Skåne, Blekinge och Skaraborg

2018: Ledarforum för grupp 2 och 4 (våren). Barnrättsforum för grupp 1 och 3 (hösten) 2019: Barnrättsforum för grupp 2 och 4. Ledarforum för grupp 1 och 3.

Barnrättsforum för grupp 1 (Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland)
Tid: 20-21 oktober 2018
Plats: Sunderby folkhögskola i Luleå
Ålder: 12 till 18 år
Intresseanmälan: Fyll i formuläret via länken: https://goo.gl/forms/pIzKiEP5eiv9Pybj1 senast 16 september.

Barnrättsforum för grupp 3 (Gotland, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Örebro och Östergötland)
Tid: 1-2 december 2018
Plats: Örnboet i Stockholm
Ålder: 12 till 18 år
Intresseanmälan: Fyll i formuläret via länken: https://goo.gl/forms/FpJVLmYkDazcX4xN2 senast 28 oktober.

Pris: Gratis! Unga Örnars Riksförbund står för resa, kost och boende under hela helgen.

Vid frågor vänligen kontakta förbundsombudsman Vishal Bhasin via e-post: vishal.bhasin@ungaornar.se eller telefon: 070-623 74 70.

Unga Örnar släpper rapporten ”Jämlik barndom – rekommendationer för ett jämlikt samhälle”

De flesta barn har det någorlunda bra i Sverige. Men inte alla. Klyftorna växer och välfärden når inte dem som har de största behoven. Det gör att en jämlik barndom måste ses som en högprioriterad politisk ambition. En jämlik barndom kan endast uppnås med tydliga politiska målsättningar och prioriteringar. Men vad innebär detta och vilka särskilda områden där barns ojämlikhet blir särskilt märkbara bör åtgärdas?

Rapporten är skriven av Thomas Hammarberg och ger rekommendationer om vilka politiska förändringar som krävs och vad en nationell handlingsplan för en jämlik barndom bör innehålla.

Tillsammans med  Tankesmedjan Tiden driver Unga Örnar sedan ett par år ett projekt för att betona vikten av en jämlik barndom, där principen om jämlikhet och barnets rättigheter enligt barnkonventionen vävs samman.

Skärmavbild 2018-07-04 kl. 08.36.54

Här kan du läsa rapporten: En jämlik barndom – rekommendationer för ett jämlikt samhälle

Unga Örnars Riksförbund söker projektledare till treårigt demokratiprojekt

Om Unga Örnar:
Unga Örnar är en barn- och ungdomsorganisation som arbetar för och med barn och unga. All vår verksamhet utgår från FN:s barnkonvention. För oss är det en självklarhet att barnen är med och bestämmer i vår verksamhet. Vi är en religiöst och partipolitisk obunden organisation och är en del av den nationella och internationella arbetarrörelsen. Unga Örnars verksamhetsprofil består främst av läger, kultur, idrott, läxläsning och internationellt arbete. Organisationen består i huvudsak av barn och unga i åldern 6–25 år. De flesta i Unga Örnar är ideellt engagerade.

Om demokratiprojektet:
”Demokratiklubbar – från ord till handling” är ett projekt som riktar sig till barn och unga i åldern 9–16 år. I projektet kommer Demokratiklubbar att anordnas där 10 – 15 deltagare träffas under tio träffar. Där ska deltagarna få ökad förståelse och kunskap för demokrati, demokratiska processer och vilka som har makten i kommuner, landsting och riket i stort samt hur de själva kan göra skillnad. Syftet med projektet är att ge barn förståelse och kunskap för demokrati samt ge demokratiska verktyg så att de kan påverka i sitt närområde och i övriga frågor som rör dem. Projektets målsättning är att skapa en förändring där fler barn och unga gör sin röst hörd och att makthavare i mycket större utsträckning ska lyssna och inkludera barn och unga i beslut som rör dem. Projektet är i samarbete med Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) och fackförbundet Kommunal.

Beskrivning av tjänsten:
Projektledaren kommer att arbeta med att säkerställa att projektets mål uppfylls inom projektets ramar. Projektet vilar på fyra verksamhetsben vilka projektledaren ansvarar för:

 1. Demokratiklubbarna runt om i landet (kommer ledas av lokala demokratiledare)
 2. Framtagande av en metod som säkerställer att beslutsfattare lyssnar och inkluderar barn i beslutsprocesser
 3. Marknadsföra och sprida projektet och dess erfarenheter
 4. Framtagande av studie- och informationsmaterial samt säkerställa projektets efterlevnad

Arbetsuppgifter:

 • Rapportering till Allmänna Arvsfonden
 • Budgetuppföljning
 • Ta fram studie- och informationsmaterial
 • Marknadsföra projektet genom att skapa kampanjer, arbeta med sociala medier och anordna en större konferens.
 • Rekrytera deltagare och ledare till demokratiklubbarna
 • Coacha och utbilda demokratiledare
 • Samverka med projektets samarbetspartners ABF och Kommunal
 • Samordna projektets styrgrupp
 • Arbeta med framtagandet av en metod som säkerställer att beslutsfattare ska lyssna och inkludera barn i beslutsprocesser
 • Säkerställa att projektets mål uppfylls

Vi söker dig som:

 • Brinner för barn- och ungas rättigheter, jämlikhet och demokrati.
 • Har erfarenhet av att arbeta i projekt, gärna Arvsfondsprojekt.
 • Har erfarenhet av att arbeta som projektledare eller i en liknande roll.
 • Har erfarenhet av att arbeta med barn och unga.
 • Är bra på att strukturera ditt arbete och trivs med såväl administrativa som kreativa
 • Är bra på att skriva så att alla förstår, framförallt yngre barn.
 • Är en idéspruta och samtidigt en doer som drivs av att se resultat.
 • Är initiativtagande, självgående och kreativ.

Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

 Villkor:
Tjänsten är en projektanställning på 3 år, heltid med oreglerad arbetstid. Kvälls- och helgarbete förekommer liksom flertalet resor och övernattningar. Arbetsplatsen är Unga Örnars förbundsexpedition, Olof Palmes gata 9, i Stockholm. Tillträde 3 september eller efter överenskommelse. Individuell lönesättning tillämpas. Vi har kollektivavtal med Handels. Anställningen kräver att du blir medlem i Unga Örnar och att du delar arbetarrörelsens värderingar så som alla människors lika värde och rätt till ett bra liv oavsett bakgrund. Solidaritet och demokrati värderas högt inom arbetarrörelsen.

Kontakt:
Vid frågor kontakta förbundssekreterare Kristina Bergman, jobb@ungaornar.se
Ansök senast den 10 juni genom att mejla till jobb@ungaornar.se. Bifoga ditt CV och personliga brev. Intervjuer kommer ske löpande så skicka in din ansökan redan idag!

Ansökan i PDF-format: Anställningsannons projektledare

Unga Örnars Riksförbund söker en visstidsanställd förbundsombudsman på heltid med ansvar för avdelningsutveckling, internationellt arbete och samverkan.

Om Unga Örnar:
Unga Örnar är en barn- och ungdomsorganisation som arbetar för och med barn och unga. All vår verksamhet utgår från FN:s barnkonvention. För oss är det en självklarhet att barnen är med och bestämmer i vår verksamhet. Vi är en partipolitisk obunden organisation och är en del av den nationella och internationella arbetarrörelsen. Unga Örnars verksamhetsprofil består främst av läger, kultur, idrott, läxläsning och internationellt arbete. Organisationen består i huvudsak av barn och unga i åldern 6-25 år. De flesta i Unga Örnar är ideellt engagerade.

Beskrivning av tjänsten:
Vi söker en förbundsombudsman med ansvar för avdelningsutveckling, internationellt arbete och samverkan. Vi har som mål att starta upp fler avdelningar runt om i landet och en del av tjänsten är därmed att genom avdelningsutveckling öka antalet avdelningar lokalt. Förbundet driver idag två internationella projekt tillsammans med avdelningar i landet där vi på förbundet ansvarar för projektadministrationen. Vi arbetar för en ökad samverkan med övriga organisationer inom arbetarrörelsen, främst ABF. Denna tjänst har ansvar för vissa delar av denna samverkan.

Arbetsuppgifter:
• Organisera förbundets internationella projekt inklusive projektadministration
• Avdelningsutveckling inklusive framtagande av en avdelningsstrategi
• Starta upp avdelningar nationellt
• Stärka samverkan med ABF och övriga folkrörelseorganisationer

Vi söker dig som:
• Brinner för barn- och ungas rättigheter, jämlikhet och demokrati
• Har erfarenhet av internationella projekt
• Är bra på att strukturera ditt arbete och trivs med såväl administrativa som kreativa
arbetsuppgifter
• Är en idéspruta och samtidigt en doer som drivs av att se resultat
• Är initiativtagande, självgående, kreativ och flexibel
• Har kunskap om ABF och erfarenhet av folkrörelsearbete (gärna från arbetarrörelsen)
• Har erfarenhet av organisationsutveckling
• Är redo för en tjänst som innebär internationella- och nationella resor och övernattningar

Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du har gärna B-körkort och egen bil.

Villkor:
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning på 6 månader, heltid med oreglerad arbetstid. Kvälls- och helgarbete förekommer liksom flertalet resor och övernattningar. Arbetsplatsen är Unga Örnars förbundsexpedition, Olof Palmes gata 9, i Stockholm. Tillträde omgående.

Individuell lönesättning tillämpas. Vi har kollektivavtal med Handels. Anställningen kräver att du blir medlem i Unga Örnar och att du delar arbetarrörelsens värderingar så som alla människors lika värde och rätt till ett bra liv oavsett bakgrund. Solidaritet och demokrati värderas högt inom arbetarrörelsen.

Kontakt:
Vid frågor kontakta förbundsombudsman Kristina Bergman, jobb@ungaornar.se
Ansök senast den 13 maj genom att mejla till jobb@ungaornar.se Bifoga ditt CV och personliga brev.

Debatt – Ojämlikheten är segregationens bästa vän!

Siri Steijer vänder sig mot integration som en mirakelkur mot motsättningar och menar att det visar på en bristande respekt för människors frihet och förmåga att till exempel själva välja var de vill bo. Segregation kan snarare minska friktionen i samhället, menar hon.

Ett vanligt misstag är att tolka exempelvis förorten, som ett segregerat kollektiv. Vi får inte glömma att integration sker på individnivå och är nödvändigt för att motverka såväl segregation som rådande ojämlikhet. Jag bor i Husby, en blandad förort. I den simskola som jag är med och håller i finns det 15 barn. Förutom svenska talas 11 andra språk. Förutom ateister finns det muslimer, ortodoxa, lutheraner och buddhister i samma bassäng. Och alla samsas men vi har ett mål – frihet och jämlikhet.

Frihet och jämlikhet verkar tillsammans för minskad segregation. Och det är bra. För med frihet och jämlikhet bygger vi trygga medborgare som vågar och har möjligheten att välja på riktigt. Inte de som ”väljer” att stanna hemma efter skolan för att pengarna inte räcker till, eller de som ”väljer” att flytta till den enda orten där de kan göra sig förstådda på sitt eget språk. En skenbar frihet får aldrig bli eftersträvansvärt genom att hävda att segregation kan vara något bra.

Så länge vi tillåter segregation tillåter vi ojämlikhet. Vi behöver kunna garantera alla barn en jämlik barndom. Integrationen är segregationens botemedel – och mot bakgrund av det behöver vi fortsätta verka för integrerade och jämlika samhällen där alla är fria att välja.

David Marchewka

Ledare Unga Örnars simskola i Husby

Ledarforum 2018

Banner Ledarforum 2018

Ledarforum 2018

Snart är det dags för årets roligaste ledarutbildning, Ledarforum! Här får du chansen att

utveckla ditt ledarskap, träffa andra örnledare, utbyta erfarenheter och träffa nya kompisar.

Temat kommer att vara demokratiskt ledarskap. Vi kommer under helgen att prata om hur vi

kan använda våra värderingar och omsätta dem till praktisk verksamhet. Teori kommer att

varvas med praktiska övningar. Det kommer även finnas tid för diskussioner kring hur

erfarenheterna från helgen kan tillämpas i er lokala örnverksamhet.

Nytt för i år!

Ledarforum och Barnrättforum anordnas regionalt vilket i praktiken innebär att fler

utbildningar anordnas, fler medlemmar per distrikt får möjlighet att utbilda sig, ökade

möjligheter att anpassa utbildningarna utifrån regionala förutsättningar och skapa regionala

nätverk bland distrikt och medlemmar i de olika distrikten.

Distrikten har delats upp i fyra olika grupper utifrån geografisk placering.

Grupp 1) Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland

Grupp 2) Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Värmland och Västmanland

Grupp 3) Gotland Stockholm, Södermanland, Uppsala, Örebro och Östergötland.

Grupp 4) Väst, Jönköping, Kronoberg, Skåne, Blekinge och Skaraborg

2018: Ledarforum för grupp 2 och 4 (våren). Barnrättsforum för grupp 1 och 3 (hösten)

2019: Barnrättsforum för grupp 2 och 4. Ledarforum för grupp 1 och 3.

Ledarforum för grupp 2 (Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Värmland och Västmanland)

Tid: 21-22 april 2018

Plats: Kursgården Gläntan i Gävleborg

Ålder: 14 år eller äldre

Anmälan: Fyll i formuläret via länken: https://goo.gl/forms/OZHmQqst4xZvTPx52 senast 19

mars.

Ledarforum för grupp 4 (Väst, Jönköping, Kronoberg, Skåne, Blekinge och Skaraborg)

Tid: 5-6 maj 2018

Plats: Barnens by i Skåne

Ålder: 14 år eller äldre

Anmälan: Fyll i formuläret via länken: https://goo.gl/forms/B9rjKOf8t3eLqX6i1 senast 4

april.

Pris: Gratis! Unga Örnars Riksförbund står för resa, kost och boende under hela helgen.

Vid frågor vänligen kontakta förbundsombudsman Vishal Bhasin via e-post:

vishal.bhasin@ungaornar.se eller telefon: 070-623 74 70.

Här finns en utskriftsversion av all info som finns på denna sida. –> Inbjudan Ledarforum 2018

Barnkonventionen som lag skapar en mer jämlik barndom

Unga Örnar har under många år drivit frågan om att stärka barns rättigheter genom att göra barnkonventionen till lag. Idag presenterar regeringen ett förslag att inkorporera barnkonventionen i svensk lag vilket är ett viktigt steg i rätt riktning. 

– Barnkonventionen som lag är en förutsättning för att skapa en mer jämlik barndom, säger Anders Österberg förbundsordförande i Unga Örnars Riksförbund.

Anders Österberg säger också att Sverige är ett av de bästa länderna att växa upp i men att klyftorna har ökat. I dag avgörs barns öde i alltför stor utsträckning av vilken familj de råkar födas in i. Denna oroväckande utveckling kräver nya tag och en politisk vilja. Barnkonventionen är därför en viktig satsning för barns rättigheter.

Barnkonventionen är i sig en progressiv konvention. Barn anges ha egna långtgående rättigheter och ses som fullvärdiga samhällsmedborgare och subjekt. Den kräver att alla barn ska ha rätt till bra liv, utveckling, att inte diskrimineras och att ha inflytande över sina egna liv.

Barnkonventionen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020 om riksdagen röstar igenom förslaget.

För ytterligare information kontakta:

Hanna Johansson, pressansvarig, Unga Örnars Riksförbund (070-623 17 60)

Unga Örnar är en barn- och ungdomsorganisation som jobbar för barns rättigheter i Sverige och i världen. Unga Örnar är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation som skapar verksamhet för barn och med barn. Unga Örnar har 6000 medlemmar i 20 distrikt runtom i Sverige. Läs mer på www.ungaornar.se

Barnrättsforum 2017

Skärmavbild 2017-09-14 kl. 13.16.14

Den 10-12 november är det Barnrättsforum i Stockholm! Vi söker dig som är 12-18 år och som är eller vill bli aktiv medlem i Unga Örnar. På Barnrättsforum får du lära dig mer om rättigheterna som står i FN:s barnkonvention och hur du på hemmaplan kan påverka i frågor som berör barn och unga. Du kommer få lyssna på föreläsningar, delta i gruppövningar och diskussioner.

Alla som deltar blir Unga Örnars Barnrättsambassadörer under 2017/2018. Som ambassadör blir du en förebild för andra barn- och ungdomar. Det kan du vara genom att berätta om barnkonventionen för dina kompisar, spela in podradio eller hitta på roliga fritidsaktiviteter tillsammans med andra barn. Vi hjälper såklart till längs vägen!

Vi har begränsat med platser och gör ett urval utifrån geografisk spridning, kön och ålder. Viktigt är också att du vill vara aktiv i en Unga Örnar-avdelning efter Barnrättsforum.

Tveka inte att skicka in din anmälan och tipsa gärna dina kompisar att också söka!

 

Praktisk information:

Datum: 10-12 november 2017

Tid: Vi startar första dagen på kvällen (exakt starttid ges senare) så att alla hinner med skolan innan. Sista dagen avslutas på eftermiddagen (exakt sluttid ges senare).

Plats: Runö utbildning- och utvecklingscentrum, Stockholm

Pris: Gratis! Unga Örnars Riksförbund står för resa, kost och boende under hela helgen.

Deltagare: Medlemmar i Unga Örnar i åldern 12-18 år.

 

Intresseanmälan sker via denna länk: Barnrättsforum 2017 

senast den 8 oktober. Vi hör av oss snart därefter.

 

Har du frågor är du välkommen att kontakta Vishal Bhasin, vishal.bhasin@ungaornar.se,

070-623 74 70

Hej då Lisa! Hej Kristina!

Vår förbundssekreterare Lisa Lundahl kommer 2 februari att gå vidare till nya utmaningar. Samma dag tillträder Kristina Bergman som tillförordnad förbundssekreterare.

lisakristina

Lisa har under sina fyra år på Unga Örnar varit både en uppskattad ombudsman och en engagerad förbundssekreterare som vässat vår organisation och varit en viktig del i vårt utvecklingsarbete med att bli en tydligare och starkare barnrättsorganisation. När nu nya utmaningar väntar vill vi i förbundsstyrelsen tacka för alla dessa år och önska lycka till på dina nya äventyr.

Anders Österberg
Förbundsordförande

Anders kräver en jämlik barndom för alla barn!

anders-osterberg-forbundsordforande-unga-ornar-fotograf-jennie-fribergI våras hade Unga Örnar kongress i Borlänge och då valdes en helt ny förbundsstyrelse. Vissa av ledamöterna har suttit i förbundsstyrelsen i flera år, medan andra blev invalda för första gången. Just nu presenterar vi den nya förbundsstyrelsen några ledamöter i taget och nu är det dags föööör… *trumvirvel* …Unga Örnars förbundsordförande!  

Anders Österberg är 35 år och kommer från Borås. Han valdes till förbundsstyrelsens ordförande under kongressen i maj och har tidigare suttit som ledamot åren 2007-2013.

Jag vill jobba för att alla barn i Sverige ska ha en jämlik barndom! Unga Örnar är det bästa verktyget för det, säger Anders.

Den kommande kongressperioden vill Anders att Unga Örnar ska jobba för att Sverige blir ett mer jämlikt land för alla och att Unga Örnar växer så att fler får ta del av verksamheten.

För mig är Unga Örnar en organisation som inte bara pratar utan också gör. Vi skapar jämlikhet i vår verksamhet och vår verksamhet bidrar till ett mer jämlikt samhälle!

Anders berättar att jämlikhet är den absolut viktigaste frågan för honom att jobba med och därför kräver Unga Örnar att regeringen ska säkerställa en jämlik barndom för alla barn. För i dagens Sverige lever barn i olika världar, där de rikare får allt mer och där de med små resurser får det allt svårare. Under 2017 kommer Unga Örnar att lyfta barns berättelser om den ojämlika värld som de lever i. Se första filmen här:

Vad kan just du bidra med till Unga Örnar?
– Som riksdagsledamot kan jag bidra med mitt politiska perspektiv. Men jag försöker också vara så aktiv i avdelningarna som jag kan, för att inte gå miste om verksamhetsperspektivet.

Vilken död eller levande person skulle du helst spendera en dag med, om du kunde välja vem som helst?
– Moderaternas partiledare Anna Kinberg-Batra. Då skulle jag ägna en hel dag åt att försöka övertala henne att inte föra en politik som skapar splittring och ojämlikhet.