Om oss

Här kan du läsa mer om barnrättspolitik och verksamhet i Unga Örnar och Unga Örnars Vänner.

Unga Örnar

Unga Örnar är arbetarrörelsens barn- och ungdomsorganisation och vi brinner för jämlikhet och barns rätt till fritid.

Läs mer

Barnrättspolitik

Unga Örnar kämpar för att barnkonventionen ska respekteras och för att alla barn ska få en bra start i livet.

Läs mer

Unga Örnars Vänner

Unga Örnars Vänner är en paraplyorganisation som samlar medlemmar över 25 år och Unga Örnars vänorganisationer.

Läs mer

Barnkonventionen

Vill du jobba med barns rättigheter i din verksamhet eller kommun? Använd Barnkonventionen som verktyg!

Läs mer