Om oss: Barnkonventionen

Läxhjälp
Unga Örnar  kämpar för att politiker och vuxna ska respektera barnens mänskliga rättigheter. Därför ligger FN:s konvention om barnets rättigheter till grund för både vår verksamhet och vad vi tycker.

Barns rättigheter är vuxnas ansvar
Du och din avdelning i Unga Örnar kan göra skillnad för dig och andra barns rättigheter – både i Sverige och i världen. Vi arbetar aktivt på våra utbildningar och aktiviteter för att barn ska lära sig mer om sina rättigheter och kunna kräva dem av vuxenvärlden. Lärare, politiker, tjänstemän och andra vuxna är ytterst ansvariga för att se till att barn och unga får sina rättigheter tillgodosedda. Unga Örnar granskar makthavare och uppmärksammar när vi tycker att de inte följer barnkonventionen. Vi är också med i Nätverket för Barnkonventionen som samlar över 40 barnrättsorganisationer som granskar hur Sverige lever upp till vad de lovat.

Barnkonventionen till svensk lag
Barnkonventionen blev internationell lag 1990 och idag har alla länder utom USA skrivit på. Sverige har skrivit på och lovat att följa konventionen men har inte gjort den till svensk lag. Unga Örnar och många andra barnrättsorganisationer vill att Sverige ska göra den till lag för att det skulle stärka barns rättigheter. Norge är ett land som har gjort det. Klicka här för att se Barnkonventionens alla artiklar. (Du lämnar sidan).

Vi tycker att barn ska ha rätt att uttrycka sin åsikt och att vuxna är skyldiga att lyssna på barns röst.  Barnets perspektiv är lika relevant som vuxnas och att det är vuxnas uppgift att ge barn utrymme i alla samtal, utifrån sin egen vilja och förutsättning.