Om oss: Barnrättspolitik

Bild från Unga Örnars kongress och ung person i talarstolen
Unga Örnar kämpar för att barnkonventionen ska respekteras och för att alla barn ska få en bra start i livet. 

Många barn och unga upplever att de inte blir lyssnade på av vuxenvärlden.  Just för att de är barn. Våra verksamhetsgrupper och läger finns nära skolan, familjen och lokalsamhället. Vi får ta del av tusentals barn och ungas vardag. Här är Unga Örnar en viktig plattform för att stärka barn och unga att våga förändra saker som är fel i sitt samhälle. Vi vet att barn och unga som är aktiva i föreningslivet har möjlighet att motverka rasism och främlingsfientlighet, utanförskap och ojämlikhet. Det är barnrättspolitik på riktigt.

Unga Örnar vill att Sverige blir bäst i klassen när det gäller barnkonventionen. Barns rättigheter måste respekteras överallt.

Jämlik skola och fritid
Barn och unga ska få samma förutsättningar i livet oavsett föräldrars inkomst eller bakgrund. Alla ska ha möjlighet att klara skolan, därför måste läxorna bort. Idag ser vi att många misslyckas i skolan för att de inte får rätt stöd i skolan eller hemifrån.

Det ska finnas en bra fritidsverksamhet med ett aktivt föreningsliv och öppna fritidsgårdar oavsett vilken kommun du bor i. De som deltar i minst utsträckning i fritidsverksamhet är tjejer och de i familjer med ekonomisk utsatthet därför behövs generella satsningar som alla kan ta del av.

Hur du kan göra skillnad
Du gör skillnad genom att driva fritidsverksamhet i Unga Örnar och bidra till att de barn som deltar på våra aktiviteter får ökat inflytande också i samhället. Som medlem i Unga Örnar har du också möjlighet att påverka makthavare och vuxna i din kommun.

I Unga Örnars Barnmanifest kan du läsa mer om vad vi tycker. Här är några frågor som Unga Örnars medlemmar har bestämt att vi ska kämpa för

 • Barnkonvention ska bli svensk lag
 • Kommuner skapa forum för barn att tycka till i frågor som påverkar dem
 • Skolan ska vara avgiftsfri, även friluftsdagar
 • Skolan ska vara läxfri. Så länge läxor finns ska skolan ha gratis läxläsning
 • Bra frukost ska finnas tillgängligt i skolan
 • Skolsköterska och kurator ska finnas på skolan
 • Skolan ska jobba mot all mobbing och kränkningar
 • Alla barn oavsett kön ska få samma chans att utvecklas
 • Alla barn har rätt till ett hem fritt från våld och missbruk
 • Sjukvård och mediciner ska vara avgiftsfria för barn
 • Barn ska inte bli vräkta från sina hem
 • Alla barn har rätt till fritid såsom fritidsgårdar och annat
 • Barn ska inte betala nerskärningar genom sämre fritid
 • Svenska företag ska aktivt motverka barnarbete
 • Rösträttsålder i lokala val ska sänkas till 16 år
 • Alla barn har rätt till en bra miljö i skolan och på fritiden
 • Elevdemokrati med inflytande på riktigt är en självklarhet
 • Alla vuxna som jobbar med barn och ungdomar ska utbildas i barnkonventionen, normkritik och genus