Starta verksamhet

I Unga Örnar kan barn och unga driva egen verksamhet i sitt vardagsliv.

Har du en idé om vad du vill göra eller förändra kan du tillsammans med några vänner starta en avdelning i Unga Örnar. I en avdelning har ni som medlemmar och styrelse möjlighet att påverka vad ni vill göra.

Exempel på verksamhet som idag finns är läger, läxläsning, studiecirklar om barns rättigheter, hantverksgrupper för barn, globalt arbete, musik, teater, hälso- och idrottsaktiviteter, barnreportrar som gör film och annan fritidsverksamhet. Gemensamt för all verksamhet är att vi jobbar med barns rättigheter i centrum för att motverka utanförskap i samhället. Här kan du läsa mer.