Vi tycker

Unga Örnar kämpar för att barnkonventionen ska respekteras och för att alla barn ska få en bra start i livet.

Många barn och unga upplever att de har få möjligheter att bli lyssnade på av vuxenvärlden och att de har svårt att påverka samhället. Just för att de är barn. Våra verksamhetsgrupper och läger finns nära skolan, familjen och lokalsamhället. Vi får ta del av tusentals barn och ungas vardag. Här är Unga Örnar en viktig plattform för att stärka barn och unga att våga förändra saker som är fel i sitt samhälle. Vi vet att barn och unga som är aktiva i föreningslivet har möjlighet att motverka rasism och främlingsfientlighet, utanförskap och ojämlikhet. Det är barnrättspolitik på riktigt.

Här kan du läsa mer om vår verksamhet och våra hjärtefrågor.