Engagera dig: Globalt

IMG_0226Unga Örnar har många vänner ute i världen. Unga Örnars riksförbund jobbar med unga vuxna i Sverige, Södra Afrika och Palestina som vill ha inflytande och makt i sin egen vardag, i skolan, i familjen och i samhället.

Vår syn är att vi inte kan förändra någon annans vardag men att vi kan förändra vår egen. Unga Örnars internationella verksamhet är därför inte bara internationell och resande. Precis som att världen är ojämlik är även Sverige ojämlikt. Därför utgår vår globala verksamhet ifrån att förändring börjar i det dagliga livet. Tänk er en Unga Örnar grupp i Sverige som jobbar med att fler unga ska bli ledare för barns fritidsverksamhet. En annan grupp i Zimbabwe ordnar teater för att ge barn ökade möjligheter att påverka i sin familj. Genom utbyte av erfarenheter och lärdomar mellan de grupperna kan vi skapa förändring som påverkar världen. Det är större än en FN konferens.

Vill du starta en Unga Örnar Globalgrupp som jobbar lokalt i din kommun? Det finns flera avdelningar i Unga Örnar som redan nu jobbar med att förändra samhället runt om kring sig i kontakt med andra unga ute i världen.

  1. Samla några och diskutera vad ni vill förändra i er vardag och ert lokalsamhälle.
  2. Starta en Unga Örnar globalavdelning som förening där ni är aktiva.
  3. Använd gärna ABF:s studiematerial Läs&Res för att lära er mer om det land ni är intresserad av. Jämför med Sverige! Hur skiljer sig skolsystemet? På vilket sätt kränks barns rättigheter i Sverige?
  4. Sök pengar till det ni vill göra från exempelvis Palmefonden.
  5. Unga Örnars riksförbund kan hjälpa till med kontakter i världen.
  6. Kom ihåg att förändring startar lokalt, där du och dina vänner bor.

Gå med i vår facebookgrupp Unga Örnar Global för att få kontakt med andra.

Arbetarrörelsens barnorganisation i Norden – ABN
Unga Örnar är medlem i Arbetarrörelsens Barnorganisation i Norden – ABN. Tillsammans med våra vänner i Norge, Finland och Danmark arbetar vi för att stärka barns rätt i Norden. Vi uppmuntrar även till samarbete över gränserna och åker gärna på varandras läger och aktiviteter.

Våra örnvänner i Norden är:
Framfylkingen
Nuorten Kotkien Keskusliitto
DUI – LEG og VIRKE

För att hålla dig uppdaterad om vad som händer i ABN, följ oss på Facebook!