Engagera dig: Hitta verksamhet

IMG_0172En meningsfull fritid där vi har roligt tillsammans är en viktig del av att känna oss delaktiga i en gemenskap. Våra verksamhetsgrupper och läger finns nära skolan, familjen och lokalsamhället. Här är Unga Örnar en viktig plattform för att barn och unga ska kunna vara delaktiga i sitt vardagsliv.

Den lokala verksamheten ser olika ut beroende på var i landet du bor. I Varberg finns en globalgrupp som jobbar lokalt och internationellt. I Skellefteå ordnar Unga Örnar och Somaliska föreningen läxläsning, utanför Gävle driver vi en fritidsgård och i Långshyttan ordnar vi hantverksaktiviteter för barn. Totalt finns över hundra avdelningar i hela landet. Oavsett om vi ordnar läxläsning, spelar gitarr eller planerar läger ska vi motverka utanförskap och se till att barn och unga står i centrum.

Vill du delta i Unga Örnars verksamhet, kontakta oss lokalt! Finns det ingen verksamhet på orten som passar kan ni starta en egen avdelning.