Engagera dig: Läger

läger - råslättEtt meningsfullt läger där vi har roligt tillsammans får oss att känna oss delaktiga i en gemenskap. På våra läger har du möjlighet att lära dig hur du kan påverka vilka möjligheter barn och unga har i skolan och i sitt lokalsamhälle.

Vi har roligt tillsammans, samtidigt som vi aktivt arbetar med värderingar om allas lika värde. Vi ska alltid agera mot mobbing och diskriminering i alla former. Våra läger ska vara en fristad från stereotypa könsroller och vi ska tillsammans se till att alla oavsett kön får utveckla sig själv och sina intressen. Vi jobbar med barnkonventionen som grund och alla barn och unga ska ha möjlighet att uttrycka sin mening och påverka vad vi gör. Unga lägerledare har möjlighet att utvecklas och lära med och av varandra med stöd av vuxna. Barn och unga ska ingå i lägerplaneringen och ha inflytande på riktigt. Genom vår lägerverksamhet vill vi komma till bukt med den låtsasdemokrati som många barn och unga upplever i övriga samhället.

Vill du vara lägerledare eller vara deltagare på något av våra läger?

Vill du anordna ett eget läger?

Här finns kontaktuppgifter till Unga Örnar där du bor.

Här finns information om hur du startar en Lägeravdelning och i Unga Örnars lägerguide som finns på följande sida hittar du allt du behöver veta för att anordna ett läger med oss!