Engagera dig: Ledarutbildning

IMG_7188

Att lära oss saker tillsammans i Unga Örnar handlar inte om att någon berättar hur du ska göra. Vi lär oss saker genom att göra något som ger oss nya erfarenheter.  Oavsett om du är gammal eller ung ledare så har du något att lära av dig själv och av andra.

Ledarutbildningar i Unga Örnar
Ledaregenskaper kan vi inte lära ut. Vårt förhållningssätt som ledare måste vi arbeta med och diskutera hela tiden. Därför är det viktigt att du som ledare i Unga Örnar får möjlighet att regelbundet gå utbildningar och lära dig tillsammans med andra. Vårt förhållningssätt som ledare måste vi arbeta med och diskutera hela tiden. Varje år ordnar Unga Örnars riksförbund Ledarforum där du som ledare har möjlighet att träffa andra ledare från hela landet som du lär dig nya saker tillsammans med. Du kan också genom ditt distrikt eller din avdelning ta del av eller ordna ledarutbildningar med stöd av Unga Örnars studiematerial.Klicka här för att ta del av Unga Örnars utbildningsmaterial. (Du lämnar sidan).

Bli ledare
Du kan starta egen verksamhet eller ta del av den som redan finns.Klicka här för att hitta information om hur du startar verksamhet i Unga Örnar (Du lämnar sidan.)