Engagera dig: Vårt ledarskap

2012-08-02 15.27.38

Unga Örnars ledare är den viktigaste nyckeln i vår verksamhet. Ledarskap ska både utveckla den som är ledare, men också de som deltar i verksamheten.

Bli en förebild
Som ledare har du möjlighet att ta plats och vara en förebild. Du har möjlighet att utvecklas som person och lära dig mer om hur det går att påverka, både i Unga Örnars verksamhet och i samhället. Det är en erfarenhet att ta med sig hela livet.

Inkluderande ledarskap
Precis som att vår verksamhet ska kännetecknas av jämlikhet, delaktighet och gemenskap ska vårt ledarskap innehålla det. Vi leder som vi lär och arbetar aktivt för att alla ska känna sig delaktiga, både i gruppen och när vi tar beslut tillsammans. Vi tycker att det är viktigt att barn och unga har möjlighet att uttrycka sin mening och påverka på riktigt. Både i samhället och i skolan upplever många barn att de inte har inflytande. Vuxna bestämmer allt. Detta kan vi som ledare i Unga Örnar förändra. En ledares uppgift är att se till att alla kommer till tals och får vara med. Då måste vuxenvärlden ibland stå tillbaka för att barnen ska komma fram.

Demokrati är ett sätt att besluta men också att vara
Ingen ledare i Unga Örnar är fullärd. Oavsett ålder och erfarenhet har alla något att lära sig. Att jobba mot diskriminering, för jämlikhet och delaktighet måste vara en levande diskussion där vi lär oss varje dag. Som ledare ska du testa nya sätt att jobba och prova olika metoder. Det är roligt att jobba med demokrati och mot diskriminering tillsammans med barn.

Vill du bli ledare kan du eller ta kontakt med Unga Örnar lokalt för att få veta mer. Här hittar du information om hur du startar verksamhet. (Du lämnar sidan).