1

Bli volontär

Unga Örnar är ingenting utan sina volontärer! Våra volontärer leder verksamhet, hjälper till på läger och i annan verksamhet. Som volontär kan du alltså ha olika typer av uppdrag – det beror på var du vill engagera dig och såklart hur mycket du vill och orkar hjälpa till!  Vår organisation bygger på det ideella engagemanget. Som volontär kan du bland annat starta en egen verksamhetsgrupp (vi kallar det för en avdelning) eller stötta upp i redan befintlig verksamhet. Du kan vara ledare på läger eller hjälpa till att vara volontär vid enskilda arrangemang. Du kan också anmäla intresse för olika styrelseuppdrag på lokal, regional och nationell nivå – då kallar vi dig för förtroendevald. Som volontär och förtroendevald i Unga Örnar är du en förebild för de barn och unga vi arbetar med och en viktig kraft i arbetet för en jämlik barndom – där alla barn har rätt att ha kul! 

Vill du också hjälpa till? 

Du kan anmäla intresse inom tre områden: 

  • Starta ny verksamhet 
  • Bli volontär i befintlig verksamhet 
  • Styrelseuppdrag

För att anmäla intresse hör du av dig till Unga Örnar där du bor. Du hittar kontaktuppgifterna här!