Starta verksamhet

Har du en idé du vill göra verklighet av? 

Unga Örnar är en riksorganisation som finns över hela Sverige. Vi finns till för barnens skull! Vi ser att det finns ett stort behov av fritidsaktiviteter som inte kostar för mycket och som är anpassade utifrån barn och ungas intressen. Håller du med? På den här sidan hittar du information om hur du startar upp en ny avdelning inom Unga Örnar. En avdelning kan utgå från geografiskt område eller vara en grupp som gör en eller flera olika aktiviteter. 

Den som blir medlem kan starta en avdelning! Däremot behöver ni vara minst tre personer som är i åldern 6-25 år och minst 60 % av alla ni som blir medlemmar behöver också vara i åldern 6-25 år. 

Verksamheten ska vända sig till barn och unga, men utöver det kan du starta upp det du eller gruppen är intresserad av. Det kan vara lägerverksamhet, pysselgrupper, lanaktiviteter eller kanske en grupp som arbetar för att öka barn och ungas delaktighet i er kommun? Det viktiga är att det inte strider mot våra stadgar som är organisationens regler. Här hittar ni stadgarna!

1. Vara minst tre personer
Ni behöver inte vara medlemmar från början men det är viktigt att ni blir det!) i åldern 6-25 år. Är ni fler än tre personer så behöver också minst 60 % av er vara i åldern 6-25 år. 

2. En verksamhetsidé. 
Ni behöver veta ungefär vad ni vill göra. Det är såklart helt okej om det ändras under tidens gång. Men ha en idé från början, då kan vi lättare hjälpa er i uppstartsarbetet! 

3. Ha ett årsmöte
Unga Örnar är en ideell organisation och när man startar en verksamhetsgrupp startar man också vad vi kallar för en avdelning. En avdelning styrs av en styrelse som består av minst tre personer (det kan vara samma personer som också kommer vara medlemmar). Årsmötet är en träff där alla som vill vara med och starta upp den nya aktiviteten samlas och tillsammans väljer vilka som ska sitta i styrelsen och alltså ansvara över avdelningen. 

Här kan du läsa mer om hur man kallar till ett årsmöte och vilka frågor ni behöver prata om.

4. Skicka in protokollet från årsmötet till Unga Örnars Riksförbund 
När årsmötet är klart ska protokollet skickas in till förbundsexpeditionen. Ett protokoll är ett dokument som visar vad mötet bestämde sig för. Bland annat berättar det vilka som kommer sitta i styrelsen och det är viktigt för oss att veta för att vi ska kunna ta kontakt med er. 

5. Nu är avdelningen startad! 
KUL! Nu är det bara att sätta igång. Tycker du det låter svårt? Hör av dig! Vi finns här för att hjälpa till! 

Här finns protokoll för att starta en ny avdelning.