Handlingsplan för en JÄMLIK BARNDOM

Handlingsplan för en JÄMLIK BARNDOM

Handlingsplan för en JÄMLIK BARNDOM

Läs mer nedan.

Skriv under för en jämlik barndom!

Tillsammans skapar vi en TRYGG MENINGSFULL  JÄMLIK barndom!

Handlingsplan!

Barnkonventionen blev lag den 1 januari 2020. Det som då kallades för ”den största reformen för barn på 30 år” var ett golv för barns rättigheter som går att bygga vidare på för att uppnå jämlika uppväxtvillkor bland barn. Ojämlikhet mellan barn skapar och fördjupar klyftor i samhället i stort. Barn som föds in i fattigdom klarar skolan sämre än andra barn. De får sämre hälsa än andra och de får svårare att tillgodogöra sig sina demokratiska och sociala rättigheter senare i livet.

När allt fler barn och unga blir offer för den hänsynslösa gängkriminaliteten i förorterna och barn och unga i bruksorter samt lands- och glesbygd finner ett stort utanförskap behöver jämlika uppväxtvillkor bland barn vara prioriterat för att uppnå ett jämlikare samhälle. Utvecklingen kan vändas med hjälp av en kraftfull satsning på att ge barn mer jämlika livsvillkor. Effekterna på lång sikt är mycket större om utgångspunkterna är lika i tidig ålder. Men en bred satsning behöver även riktas till alla de barn som lever här och nu.

 

För att vi ska säkerställa att alla barn får en jämlik barndom behöver vi ha en strategi att arbeta utefter – en nationell handlingsplan. Den nationella handlingsplanen för en jämlik barndom. En sådan handlingsplan bör bestå av nio områden:

Stöd oss i arbetet för en jämlik barndom!

Genom att stödja oss ger du barn en meningsfull, trygg och jämlik barndom! 

Swisha till Sommarfonden, ge barn minne för livet!

Läs mer hur du kan bidra för en jämlik barndom!

sv_SESvenska

STÖD OSS

Ge fler barn en rolig och jämlik sommar!