1

Internationellt läger

Internationellt läger

Ramallah, Palestina
18-27 augusti 2022

Tillsammans med vår systerorganisation från Tyskland har vi inlett ett samarbete med IYU från Palestina och Hashomer Hatzair Israel för International vouleentering camp i Ramallah (IVC)

Den 18 -27 augusti kommer IVC (International volunteering camp) att arrangeras i Ramallah Palestina. Resan är kostnadsfri och Unga Örnar står för kostnaderna kopplat till lägret.  De huvudsakliga aktiviteterna som kommer att göras i IVC är volontärsarbete i olika delar av närområdet, workshops om ämnen som demokrati och jämlikhet, besök i olika områden som påverkats av konflikten, kulturkvällar och annat kul för barn och unga. Det är en resa som syftar till att vara rolig, lärorik och bygga broar mellan de olika organisationerna.

Är du mellan 15 – 20 år kan du söka till lägret, fyll i formuläret nedan om varför just du ska få möjlighet att åka på lägret innan maj månads slut. Kom ihåg att undersöka så att ditt pass är giltigt, om säkerhetsläget ej tillåter det kan även resan bli inställd. Har ni några eventuella frågor kan man ringa eller maila till Christian Kaddik.

 


Telefonnummer


E-post

Intresseanmälan

Exempel på frågor som du kan besvara: Vad gör du idag i Unga Örnar? Vad vill du utveckla? Vilka förväntningar har du på resan? Vad vill du få ut av att åka till det här lägret? etc.