1

Intranät

INTRANÄT

Välkommen till Unga Örnars intranät. Här kan du som är anställd, förtroendevald eller ideellt engagerad i Unga Örnar hitta information och material som hjälper dig i ditt uppdrag.

Covid -19

 • Vi uppmanar er att fortsätta följa regeringens, Folkhälsomyndighetens och era kommuners direktiv för att anpassa verksamheten till rådande situation. 
 • Vid frågor kontakta Förbundssekreterare Daniel Castro (Daniel.castro@ungaornar.se)

Information om avdelningar

Under kommande månader kommer kansliet att uppdatera listan med aktiva och inaktiva avdelningar. Mer information kommer snart.


Lista med status på avdelningar

Örninfo – Nyhetsbrev


Örninfo januari 2022


Örninfo mars 2022


Örninfo maj 2022


Örninfo februari 2022


Örninfo april 2022


ORGANISATION


STYRELSE


VERKSAMHET


ÅRSMÖTEN


BIDRAG


MEDLEMMAR


MARKNADSFÖRING


PERSONAL


SAMARBETE


STUDIER


KONTAKT

Tipsa oss om hur vi kan göra intranätet ännu bättre!

Kommer snart – Aktivitetskalender

Datum och tid

:
:

It shows next to event time on the Single Event Page. You can enter notes such as timezone in this field.

Countdown Method

Repeating

:
:
Custom Days Repeating

Add certain days to event occurrence dates. If you have a single day event, start and end dates should be the same, If you have a multiple day event, the start and end dates must be commensurate with the initial date. Läs mer

:label: x
 • First
  • Mon Mon.1-
  • Tue Tue.1-
  • Wed Wed.1-
  • Thu Thu.1-
  • Fri Fri.1-
  • Sat Sat.1-
  • Sun Sun.1-
 • Second
  • Mon Mon.2-
  • Tue Tue.2-
  • Wed Wed.2-
  • Thu Thu.2-
  • Fri Fri.2-
  • Sat Sat.2-
  • Sun Sun.2-
 • Third
  • Mon Mon.3-
  • Tue Tue.3-
  • Wed Wed.3-
  • Thu Thu.3-
  • Fri Fri.3-
  • Sat Sat.3-
  • Sun Sun.3-
 • Fourth
  • Mon Mon.4-
  • Tue Tue.4-
  • Wed Wed.4-
  • Thu Thu.4-
  • Fri Fri.4-
  • Sat Sat.4-
  • Sun Sun.4-
 • Last
  • Mon Mon.l-
  • Tue Tue.l-
  • Wed Wed.l-
  • Thu Thu.l-
  • Fri Fri.l-
  • Sat Sat.l-
  • Sun Sun.l-
Förekommande tider

Evenemanget kommer att upphöra efter angivna upprepningar. Om du t.ex. ställer in det på 10, kommer händelsen upphöra efter 10 upprepningar.Läs mer

Event Data

Tidsschema

Add new days for schedule. For example if your event is multiple days, you can add a different schedule for each day!

Ny dag

Lägg till ny timme-schema rad

Event Main Platser

Platser

Välj en redan sparad plats eller lägg till en ny nedan.Läs mer

t.ex. Stadshus

t.ex. Stadshuset, Stockholm

Latitude/Longitude

If you leave the latitude and longitude empty, Modern Events Calendar tries to convert the location address to geopoint, Latitude and Longitude are the units that represent the coordinates at geographic coordinate system. To make a search, use the name of a place, city, state, or address, or click the location on the map to find lat long coordinates.Get Latitude and Longitude

Ta bort bild

Event Main Arrangör

Arrangör

Välj en befintlig arrangör eller fyll i en ny nedan.Läs mer

t.ex. Tage Testlund

t.ex. +46-920-12 34 56

t.ex. tage@testlund.se

eg. https://webnus.net

Ta bort bild

Evenemangskostnader

Kategorier *