Viktig information

Plats: Bommersvik

Datum: 2-4 juli 2022

Motionsstopp: 25 april 

Sista dagen att nominera ombud och delegationsledare: 30 april (länk kommer ut i Örninfo i mars) 

Kontaktuppgifter till kongressgeneral: Cajsa.mosbakk@ungaornar.se

Nominera till förbundsstyrelsen

Valberedningen samlar in nomineringar och förbereder ett förslag för val av förbundsordförande, förbundsledamöter, revisorer och revisorsersättare. 

Skriv en motion

Om du vill ändra något i Unga Örnar kan du skriva en motion. En motion är ett förslag som handlar om något Unga Örnar ska tycka eller göra. Ett exempel kan vara att vi alltid ska ha vegetarisk kost på våra möten. Här hittar du exempel på hur du skriver en motion.

Vad händer på en kongress?

Kongressen är Unga Örnars högsta beslutande organ, som samlas vart tredje år. Under kongressen träffas medlemmar från hela Sverige för att bestämma vad Unga Örnar ska jobba med under de kommande åren. På kongressen är det våra ombud som bestämmer. Ombuden är medlemmar som blivit utsedda för att representera sina distrikt och de är de enda som har rösträtt på kongressen.

Vem kan åka som ombud?

Under distriktens årsmöten väljs de ombud (medlemmar med rösträtt) som åker på kongressen. Ett distrikts ombud bildar en delegation. Alla distrikt har alltså varsin delegation.

Varje distrikt bör se till att minst hälften av ombuden i sin delegation är 18 år eller yngre och dessutom eftersträva jämn könsfördelning. Övriga ombud bör som äldst vara 25 år med undantag för de från Unga Örnars vänner.Unga Örnars vänner får skicka 5 ombud. 

Under kongressen kommer ombud som är under 18 år ha förtur i talarstolen. Det finns 100 ombudsplatser för distrikten. Varje distrikt får 2 grundombud. Övriga platser baseras på antalet medlemmar distrikten haft sen kongressen 2019. Som ombud påverkar du Unga Örnars organisation och har den viktigaste rollen på kongressen.

Delegationsledarens uppdrag

Varje delegation behöver en delegationsledare. Delegationsledaren fungerar som ett stöd för ombuden i ett distrikt (sin delegation). Den hjälper dels med praktiska saker (exempelvis under resan till och från kongressen) och dels på plats under kongressen. Delegationsledaren peppar ombuden att gå upp i talarstolen, är ett stöd i förhandlingarna och säkerställer att alla är på plats i tid. Delegationsledaren bör ha deltagit på en av Unga Örnars kongresser tidigare. En person kan vara både ombud och delegationsledare men inte både delegationsledare och volontär.

Distrikten ansvarar för att anmäla sin delegationsledare efter distriktets årsmöte, men senast den 30 april 2022.

Hur anmäler man ombud och delegationsledare till kongressen?

Anmälan till kongressen sker via en digital anmälningslänk som skickas ut i Örninfo i mars. Där anmäler distriktet de ombud som årsmötet har valt. Distriktet anmäler även delegationsledare. 30 april 2022 är sista dagen för att anmäla ombud och delegationsledare.  

sv_SESvenska

STÖD OSS

Ge fler barn en rolig och jämlik sommar!