SENASTE NYTT

 

LÖrN har redan varit, återkommer nästa år. 

Har du frågor eller funderingar om Unga Örnars studieverksamhet? Kontakta Annie Larsson via annie.larsson@ungaornar.se.

Upplägg 

Utbildningen kickar igång med en verksamhetsfestival på Bommersvik den 8–11 januari. Fokus ligger vid ledarskap och verksamhetsutveckling. Med stöd av processledarna från Campus Bommersvik och de 9 handledarna får du verktyg att växa som ledare. Du gör ett åtagande att utveckla verksamhet i din avdelning under våren.

Januari­–april: Verksamhetsutveckling på hemmaplan. Du genomför din planerade verksamhet i din avdelning och har en handledare som fungerar som bollplank och stöd. Handledarna genomför tre digitala träffar för att följa upp hur det går samt har löpande kontakt. 

7 maj: Digital uppföljning och utvärdering av kursen.

 

Vad innebär ditt åtagande?

Alla verksamhetsledare ska göra ett åtagande för att utveckla verksamheten i sin avdelning. Därför är det bra om de ledare som ansöker om en plats har en förståelse för vad som är möjligt att genomföra i de respektive avdelningarna. 

Det finns inget krav på att verksamhetsutvecklingen innebär en helt ny verksamhet, även om det kan vara det. Det skulle också exempelvis kunna vara att försöka nå en ny målgrupp, använda en ny metod, eller att arbeta mot ett särskilt mål. 

Det är viktigt att distrikt och avdelningar är förberedda när verksamhetsledarna kommer hem och ska genomföra sitt åtagande. Handledarna kommer att finnas till stöd, men åtagandet/verksamheten är självklart en del av avdelningen eller distriktet. 

Vad ger utbildningen dig?

• Verktyg och metoder för att utveckla verksamheten lokalt.
• Fördjupade insikter om sitt eget ledarskap och verktyg för att utvecklas.
• Ökade insikter om Unga Örnars gemensamma värderingar.
• Stärkt nätverk och en handledare för fortsatt utveckling.

Vad ger utbildningen Unga Örnar?

• Ledarförsörjning och förmåga att växa som organisation.
Verktyg och metoder för att utveckla en växande verksamhet.
• Verktyg och metoder för att stärka organisationens påverkanskraft.
• Ökad känsla av samhörighet i hela organisationen 

Ansöksprocessen

Utbildningen har 45 platser och du kommer att få veta om du blivit antagen efter sista
ansökningsdag den 15 november. För att söka svarar du på formuläret du hittar under knappen Ansök.

Vid frågor, kontakta förbundsombudsman med ansvar för studier Annie, annie.larsson@ungaornar.se.

 
 

Handledare- Tajda Sisic

Vi bytte några ord med LÖrNs handledare Tajda.
Läs om vilka förväntningar och förhoppningar du kan ha på ledarskapsutbildning och
få en bild av en av LÖrNs handledare.

sv_SESvenska

STÖD OSS

Ge fler barn en rolig och jämlik sommar!