Barn och unga är en av de grupper som har drabbats hårdast av den pågående pandemin. Skolor stänger, klimatkrisen ignoreras och fattigdomen ökar. I tillägg är barn och unga en av de grupper i samhället som har minst inflytande. 

Runt om i världen sätter sig ledare över de demokratiska spelreglerna. Hårda restriktioner har satts in med syfte att minska smittspridningen. Många ledare har tyvärr använt pandemin som ett sätt att öka kontrollen över sina medborgare, och som resultat kränks de demokratiska rättigheterna (läs mer här). En stark demokrati är en förutsättning för att vi ska leva upp till barnkonventionen och tillgodose barns bästa. 

Arbetarrörelsen, folkrörelser och barnrättskämpar jobbar gemensamt för att stärka demokratin, öka barns inflytande och se till att barns rättigheter efterlevs. Genom Palmecentret stödjer Unga Örnar organisationer ute i världen som ger barn och unga möjligheter till delaktighet och inflytande. Tillsammans tar vi friheten i försvar. 

Den 17-21 maj arrangerar Unga Örnar konferensen Jämlik Barndom där du kan lära dig mer om barns rättigheter, levnadsvillkor och förutsättningar. Vi erbjuder över 25 föreläsningar, panelsamtal och lunchsamtal. Läs mer om konferensen här

Möt motkraften Caroline

Caroline jobbar för Unga Örnars partnerorganisation Patsime Trust I Zimbabwe. I sitt arbete reser Caroline runt för att spela teater och prata om sociala och politiska utmaningar med unga. Den perfekta combon enligt hennes själv.

sv_SESvenska