Ladda ner motionsmall

Här hittar du en mall för ditt motionsskrivande. 
 
 

Ladda ner instruktioner

Här kan du ladda ner och skriva ut instruktioner.
 
  

En motion är ett skriftligt förslag på en förändring som förbundet sedan fattar beslut om. Till kongressen skrivs motioner som berör hela organisationen. Om du tycker att någonting borde förändras i Unga Örnar som bara rör din lokalavdelning eller ditt distrikt ska du skicka en motion till deras årsmöte/möte istället.

Varje medlem, avdelning eller distrikt i Unga Örnar kan skriva en motion. Du kan skriva en motion på egen hand eller tillsammans med andra som också är medlemmar i Unga Örnar. Den som skriver en motion kallas för en motionär.

En motion handlar om hur du vill att Unga Örnar ska vara som organisation. Vilka frågor tycker du att vi ska driva? Skriv ett förslag om det!

  • Tycker du att Unga Örnar ska hålla kongress vartannat år istället för var tredje år?
  • Tycker du att Unga Örnar ska verka för att barn och unga ska ha tillgång till gratis kollektivtrafik på lov?
  • Tycker du att Unga Örnar ska verka för att privatekonomi införs som ämne i grundskolan?
  • Tycker du att Unga Örnar ska verka för en minskad köttkonsumtion?

Till kongressen kan du skriva en motion om nästan vad som helst bara det är något som rör hela organisationen. Om det du vill förändra bara rör ditt eget distrikt behöver du alltså inte skriva en motion till kongressen som samlar hela förbundet. Tänk också på att motionen ska handla om det som Unga Örnar arbetar för, barn och ungas jämlikhet och rätt till en meningsfull fritid.

En motion behöver inte vara lång, men det finns några delar som måste vara med:

En motion inleds med en rubrik som talar om innehållet och vad du vill, till exempel: Motion om att Unga Örnar ska verka för en minskad köttkonsumtion.

Sen skriver du en bakgrund till ditt förslag, alltså varför du kommer med just det här förslaget, till exempel: idag konsumerar vi alldeles för mycket kött per person vilket leder till en stor påfrestning på klimatet och en negativ effekt för vår hälsa.

Sen fortsätter du med att skriva ett yrkande (ditt förslag). Du skriver ditt yrkande med att-satser som tydligt och kortfattat beskriver vad ditt förslag innebär. Skriv ditt yrkande i punktform och om du har fler yrkanden delar du upp dina olika yrkanden i delyrkanden, till exempel: därför tycker jag att Unga Örnar ska verka för att mer av den maten som konsumeras i Sverige ska vara vegetarisk.

Jag yrkar därför att: 

  • All mat som köps in av Unga Örnar ska vara vegetarisk
  • All mat som serveras vid Unga Örnars evenemang ska vara vegetarisk
  • Unga Örnar ska vara en tydlig röst i media om minskad köttkonsumtion

Sen skriver du under din motion med ditt namn och ditt distrikt:

Ulla Örn
Unga Örnar Öst

Din motion är nu klar!

En motion från en medlem ska först tas upp på avdelningens årsmöte eller ett medlemsmöte där motionen ska få ett yttrande, alltså att mötet säger vad de tycker om motionen. Mötet kan välja att bifalla motionen, det betyder att de håller med om vad motionären vill. Annars kan de avslå den, det betyder att de inte håller med.

Sedan skickas motionen till distriktets årsmöte/möte för att distriktet ska säga vad de tycker om den. Motionen får då alltså ett till yttrande.

Oavsett om distriktmötet ger bifall eller avslag till din motion skickas den så länge du själv fortfarande vill det med båda yttrandena vidare till förbundsstyrelsen. 

Efter att du skickat in motionen kommer förbundsstyrelsen att läsa igenom den och komma med ett motionssvar, där de förklarar om de håller med eller inte, och ett förslag på ifall kongressen borde rösta igenom motionen eller inte. De kan även hålla med om vissa bitar eller komma med förslag på en ny att-sats, till exempel:

Förbundsstyrelsen föreslår därför kongressen:

Att: avslå motionen, till förmån för
Att: ge förbundsstyrelsen i uppdrag att utreda frågan kring att all mat som köps in och konsumeras av Unga Örnar ska vara vegetarisk.

Efter detta kommer motionen att skickas ut i handlingarna till kongressombuden och alla kommer att kunna läsa din motion och förbundsstyrelsens motionssvar och förslag till beslut. Då får alla ombud en chans att innan kongressen fundera på om de håller med förbundsstyrelsens förslag eller inte. Motionen kommer sedan att sättas upp under kongressen på ett så kallat disskutionsstorg där alla kan läsa motionerna som kommit in och diskutera med andra ombud.

Vid bifall kommer förbundsstyrelsen få i uppdrag att genomföra de förändringar du har yrkat på i dina att-satser.

STÖD OSS

Ge fler barn en rolig och jämlik sommar!