Nomineringar

På kongressen ska följande val göras för perioden 2022–2025:

 • 1 förbundsordförande
 • 11 ledamöter
 • 3 revisorer
 • 3 revisorsersättare
 • Valberedning bestående av 5 personer

För att vara valbar till uppdragen måste man vara medlem i Unga Örnar eller i Unga Örnars Vänner. Valberedningen samlar in nomineringar och förbereder ett förslag för val av förbundsordförande, förbundsledamöter, revisorer och revisorsersättare. Förbundssekreteraren samlar in nomineringar och förbereder förslag för val av valberedning.

Nomineringsstopp

Nomineringsstoppet är under kongressen. För att valberedningen ska kunna presentera ett preliminärt förslag i kongresshandlingarna önskar de att nomineringarna är inne senast den 30 april. Valberedningens slutgiltiga förslag kommer alltså att presenteras under kongressen på Bommersvik.

Praktisk information om nomineringar

Vem får nominera?

Avdelningar, distrikt, Unga Örnars Vänners Riksorganisation, förbundsstyrelsen och revisorerna får nominera kandidater till förbundsstyrelsen.

Hur går nomineringen till?

Fråga personen som du vill nominera om hen vill bli nominerad till uppdraget. Är personen intresserad tar ni upp nomineringen på avdelningens eller distriktets årsmöte för ett beslut. Därefter skickas nomineringen till nominering@ungaornar.se. Valberedningen önskar få in nomineringar senast den 30 april.

Vilken information ska vara med i nomineringen?
I nomineringen vill vi att denna information ska finnas med:

 • Vilket uppdrag nomineringen gäller (exempelvis förbundsstyrelseordförande eller revisor)
 • Vad personen heter (förnamn och efternamn)
 • När personen är född (gäller endast vid nomineringar till förbundsstyrelsen)
 • Vilken mejladress personen har
 • Vilket telefonnummer personen har
 • Vilket distrikt personen tillhör
 • En beskrivning av vilka erfarenheter personen har, varför personen skulle passa för ett förtroendeuppdrag i Unga Örnar och vad personen skulle bidra med.
 • Vem/vilka som nominerar
(samma gäller om du vill nominera någon som redan sitter i styrelsen).
 

Vem kan bli ledamot och vad innebär det?

Här kan du läsa mer om vilka krav som ställs på en ledamot och förbundsordförande. Läs kravprofiler här.

Ledamot- Albin Norman

Vi bytte några ord med förbundsstyrelsens ledamot. Här kan du läsa mer om hur det är att vara ledamot
i Unga Örnars förbundsstyrelse.

STÖD OSS

Ge fler barn en rolig och jämlik sommar!