Unga Örnars Vänner

Unga Örnars Vänner är en stödorganisation som syftar till att stötta Unga Örnar. Unga Örnars Vänner samlar både andra organisationer och enskilda medlemmar. 

Bli medlem i Unga Örnars vänner!

Medlemsavgiften är 200 kronor per år och går oavkortat till vår lokala verksamhet. Du kan själv välja vilken avdelning du vill stötta! 


Vill din organisation stötta Unga Örnar? 

Din organisation kan stötta Unga Örnar genom att bli medlemmar i Unga Örnars Vänner men också genom att ge en gåva när en kollega slutar eller någon annan ska uppvaktas.

Vill du bidra med din erfarenhet? 

Du får även gärna bidra till Unga Örnar med dina erfarenheter, ditt kontaktnät och ditt engagemang som volontär. Kanske vill du vara volontär på ett läger eller stötta upp styrelsearbetet? Ta i så fall kontakt med din lokala avdelning eller ditt distrikt! Kontaktuppgifterna hittar du under fliken “Här finns vi”.

 

Unga Örnars Vänners historia

Unga Örnars Vänners Riksorganisation bildades vid en konferens i april 1943 av ett 40-tal organisationer inom arbetarrörelsen. Arbetarrörelsen består av olika organisationer, exempelvis ABF, LO och Hyresgästföreningen och gemensamt står vi upp för alla människors lika värde, jämlikhet och demokrati. I Unga Örnars Vänner samlas arbetarrörelsen runt uppgiften att sätta barnens bästa i första rummet. Unga Örnars Vänner har utvecklats sedan starten och samlar idag både organisationer och enskilda medlemmar.

Medlemsorganisationer i Unga Örnars Vänner