Vad vi gör

Unga Örnar erbjuder barn och unga en meningsfull fritid till en låg kostnad eller ingen kostnad alls. Våra medlemmar får möjlighet att lära sig hur man påverkar: i vår organisation, i vårt samhälle och internationellt. Som medlem kan du delta på våra aktiviteter eller själv starta upp egen verksamhet. Du kan också vara medlem för att du tycker barns rättigheter är viktiga!

Exempel på aktiviteter som finns är läger, kollon, läxläsning, demokratiklubbar, pyssel, teater och annan fritidsverksamhet. Vi har också parklekar och fritidsgårdar i några kommuner. Verksamheten kan skilja sig åt beroende på var i landet man bor. Klicka här för att se vad som finns nära dig!

Vill du starta upp egen verksamhet? Klicka här för att se hur du gör!

Demokratiklubb – från ord till handling är till för dig mellan 9 och 16 år som vill påverka i frågor du brinner för. Meningen med projektet är att du som ung ska få kunskap och färdigheter i hur du kan göra skillnad i frågor du bryr dig om. Vill du ha en ny fritidsgård, eller kanske mer vegetarisk mat i skolan? I Demokratiklubben lär du dig hur du kan förändra! Vi använder oss av roliga inlärningssätt, leker, och fikar! Läs mer på Demokratiklubbens hemsida.

När vi inte skapar aktiviteter för barn och unga arbetar vi för att politiker och makthavare ska säkerställa att barn och unga har en meningsfull fritid där de får ta plats och påverka. För dig som är intresserad av vilka barnpolitiska frågor vi arbetar med kan du läsa mer här.

Unga Örnar anser att barn och unga kan och ska fatta beslut om sin egen fritid.