1

Verksamhetsredovisning

Ladda ned eller fyll i nedan:

Verksamhetsredovisning 2021

INFORMATION OM VERKSAMHETSREDOVISNING FÖR 2021
ANVISNINGAR FÖR VERKSAMHETSREDOVISNINGEN 2021
INFORMATION OM VERKSAMHETSREDOVISNING FÖR 2021

Nu är det återigen dags att redovisa den verksamhet som ni haft under det gångna året.  Blanketten går att fylla i direkt nedan, digitalt eller att skriva ut och fylla i för hand. Tack vare den centrala hanteringen av medlemsaviseringen behöver ni inte redovisa er medlemsstatistik. I dokumentet finns det mer information om varför vi vill ha in era verksamhetsredovisningar samt en beskrivning av hur blanketten ska fyllas i.

Vi vill att ni fyller i blanketten och skickar den så fort som möjligt. Vi behöver ha er verksamhetsredovisning senast den 31 januari 2022. Ladda ner filen Antingen skickar ni in redovisningen nedan, mailar till vishal.bhasin@ungaornar.se eller skickar den per post till: 

Unga Örnars Riksförbund

c/o ABFs förbundsexpedition

Box 522

101 30 Stockholm

Verksamhetsredovisningarna är underlag för statsbidragsansökan och avdelningsslanten verksamhetsredovisningarna använder riksförbundet som underlag för den statsbidragsansökan vi skickar till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Statsbidraget är en betydande del av intäkterna för Unga Örnar (idag cirka 50 %). Statsbidragsansökan är ett teamarbete där avdelningar, distrikt och förbundet jobbar tillsammans. Ju fler avdelningars verksamhetsredovisningar vi får in desto fler avdelningar kan vi redovisa till MUCF och desto större blir bidraget Unga Örnar får.

Unga Örnar har infört en avdelningsslant som innebär att alla avdelningar som uppfyller nedanstående krav får 750 kr per avdelning och 20 kr per medlem i åldern 6-25 som har bekräftat/betalat sitt medlemskap 2021.

 • Avdelningen ska vara godkänd enligt MUCFs regelverk för statsbidrag, där minst 60 % av medlemmarna är i åldern 6-25.
 • Att avdelningen har minst 3 medlemmar varav minst 2 medlemmar är i åldern 6-25 år.
 • Att en godkänd verksamhetsredovisning för 2021 ska vara inlämnad till Unga Örnars Riksförbund senast den 31/1 2022.

Sammanställning och utbetalning görs av Unga Örnars Riksförbund i början av 2022. Ungdomsstyrelsen ställer höga krav på tillförlitligheten i vår ansökan om statsbidrag och därför är det viktigt att ni fyller i blanketten nedan enligt de anvisningar som ges. Tveka inte att höra av er till oss på förbundsexpeditionen om ni är osäkra! Vi är alla måna om att det här ska vara så enkelt som möjligt utifrån de regler som idag gäller för statsbidrag.

Vänliga hälsningar

Unga Örnars Riksförbund

Vishal Bhasin

Förbundsombudsman

vishal.bhasin@ungaornar.se

+46 (0)8-613 50 00

ANVISNINGAR FÖR VERKSAMHETSREDOVISNINGEN 2021

 • Verksamhetsår

Denna verksamhetsredovisning gäller för verksamhetsår 2021.

 • Lokalavdelningens namn

Här skriver ni vilken avdelning redovisningen gäller.

 • Distrikt

Här skriver ni vilket distrikt avdelningen tillhör.

 • Kontonummer

Här anger ni avdelningens bankgiro-, plusgiro- eller bankkontonummer samt vilken bank ni har.

 • Allmänt

Här bekräftar ni att ni är en del av Unga Örnars Riksförbund och att ni inte har tagit del av

Riksidrottsförbundets (RF) lokala aktivitetsstöd (LOK-stöd) eftersom man inte får ha stöd både från

MUCF och Riksidrottsförbundet. Ni bekräftar också att ni antagit stadgar. Om inte alla dessa villkor är

uppfyllda är inte verksamhetsredovisningen giltig.

 • Beskrivning av verksamhet som bedrivits (kryssa för ett eller flera alternativ)

För att vi ska få en bild av vilken verksamhet som bedrivs så är det viktigt att ni kryssar i alla typer av aktiviteter som genomförts. Det går bra att kryssa flera alternativ samt fylla på med egna aktiviteter.

 • Styrelseuppdrag

Här fyller ni i kontaktuppgifter till ledamöter och ersättare i er senast valda styrelse. Detta för att vi ska kunna ta kontakt vid eventuella stickprovskontroller samt uppdatera och förbättra vårt register över avdelningarna. Genom aktuella uppgifter kan vi förbättra kommunikation mellan avdelningarna och förbundet.

 • Kontaktuppgifter till avdelningen

Här fyller ni i kontaktuppgifter till avdelningens kontaktperson.

 

Om ni har några frågor är det bara att kontakta förbundsexpeditionen.

Vishal Bhasin

Förbundsombudsman

vishal.bhasin@ungaornar.se

+46 (0)8-613 50 00

+46 (0)70-623 74 70