Material: Verksamhet

Här hittar du blanketter för att starta en avdelning i Unga Örnar. Du hittar också våra stadgar och andra styrdokument. Klicka på orangea rubriken för att öppna en nedladdningsbar kopia.

STARTA VERKSAMHET:

Ladda ner blankett för att starta en avdelning

Ladda ner Lägerguiden: Gör läger med Unga Örnar

Ladda ner ”Att starta och leda en avdelning”

Ladda ner Medlemsguiden

Frågor och svar om medlemskap och avdelningar

Bekräftelselista och ny medlem-talonger

Ladda ner enbart talongen för nya medlemmar som finns i Medlemsguiden eller en bekräftelselista för medlemmar med bekräftelse.

Ladda ner inspiration för att starta läxläsning i Unga Örnar

Ladda ner inspiration för att starta kulturverksamhet i Unga Örnar

Inspiration för att starta global verksamhet i Unga Örnar
Beställ från Unga Örnars webbshop.

Inspiration för att göra ett eget podavsnitt till Unga Örnars barnreporterpod!

 

VERKSAMHETSDOKUMENT:

Ladda ner årsmötesprotokoll för avdelningars årsmöten

Ladda ner verksamhetsredovisning för avdelningar 2019 

Ladda ner Unga Örnars stadgar

Ladda ner Unga Örnars policy för läger, verksamhet och kommunikation

Ladda ner Unga Örnars ansvarsförbindelse för medlemsregistret

För medlemsregisteransvariga: Skriv ut, fyll i, underteckna och skicka in.