18KR

I MÅNADEN

GÖR

SKILLNAD

Om Unga Örnars Vänner

I Unga Örnars Vänner samlas personer och organisationer som vill stödja Unga Örnars verksamhet för barn och unga. Det är en sidoorganisation till Unga Örnars riksförbund. Ett medlemskap bidrar till att utveckla och stärka den lokala verksamheten som sker inom Unga Örnar, vilket ger tusentals barn och unga en aktiv och rolig fritid.

Unga Örnar är en barn- och ungdomsorganisation som brinner för barns rättigheter och Barnkonventionen! Vi arrangerar läger, ledarutbildningar och andra gruppverksamheter för barn och unga samt driver internationella projekt för att stärka barns rättigheter. Det är våra medlemmar, barn och unga, som demokratiskt beslutar vad vi ska prioritera för typ av aktiviteter och vilka barnrättspolitiska frågor som ska vara i fokus.

Unga Örnars Vänner är en ideell organisation som drivs av eldsjälar med syftet att stötta Unga Örnars verksamhet samt skapa ekonomiska förutsättningar för verksamheten. För att skapa ekonomiska förutsättningar för Unga Örnar är vi beroende av finansiering från våra enskilda medlemmar och medlemsorganisationer. Det finns flera olika möjligheter att stötta oss ekonomisk men första steget är att bli medlem. 

Medlemskap i Unga Örnars Vänner är till för dig som är 26 år eller äldre. Du bidrar med 17,50 kr per månad som betalas in årligen, det går direkt, oavkortat till verksamheten i din region. Det gör verklig skillnad. 

sv_SESvenska

NYHETSBREV

* indicates required