DET BÖRJAR MED DIG

DU KAN GÖRA SKILLNAD!

Hur kan du vara med och förändra!

Vännerna

I Unga Örnars Vänner samlas personer och organisationer som vill stödja Unga Örnars verksamhet för barn och unga. Som enskild medlem bidrar du med 17,50 kr per månad som betalas in årligen, det går direkt, oavkortat till verksamheten. Det gör verklig skillnad! 

Barn och unga

Som medlem i Unga Örnar får barn och unga vara med och delta på roliga aktiviteter, lära sig mer om sina rättigheter och påverka i frågor som är viktiga för dem. De bidrar även till att andra barn som inte har råd med dyra aktiviteter får en rolig och trygg fritid. 

Stöd oss

Ditt stöd, oavsett summa, är en viktig del för vår verksamhet. Det gör stor skillnad för barn och unga som inte har råd med dyra fritidsaktiviteter. Familjens ekonomi ska inte diktera barns fritid och framtid, alla barn ska ha samma förutsättningar.

Ledare

Unga Örnar bygger på engagemang. Som volontär kan du bland annat starta en egen verksamhetsgrupp (avdelning) eller stötta upp i redan befintlig verksamhet. Du kan vara ledare på läger eller hjälpa till genom att vara volontär vid andra arrangemang. 

Förtroendevald

Som förtroendevald i Unga Örnar är du en förebild för de barn och unga vi arbetar med och en viktig kraft i arbetet för en jämlik barndom – alla barn har rätt att ha kul! Du möjliggör att vi kan skapa mer verksamhet och nå ut till fler. Jämlika barn leka bäst! 

Om Unga Örnar

Unga Örnar grundandes i november 1931. Under åren har Unga Örnar skapat gemenskap, drivit verksamhet och fört politik för att förbättra barns liv, nationellt och internationellt.

Barnrättspolitik

Vi kämpar för att alla barn i Sverige och världen ska ha det bra. Vi tycker att vuxna behöver bli bättre på att lyssna på barn och unga och att de ska få vara med och bestämma!

Förebyggande

Genom aktiviteter och utbildningar ökar vi inte bara kunskapen utan ger barn och unga en plats att bygga relationer och hitta en känsla av tillhörighet. Det är förebyggande arbete!

Internationellt

Unga Örnar har en lång och inspirerande historia inom internationellt arbete som speglar vår djupa engagemang för unga människors utveckling och global medvetenhet.

Bilder från verksamhet!

sv_SESvenska

NYHETSBREV

* indicates required