Läs mer om vårt nya miljö- och klimatprogram!

Vi ska ha en värld där alla kan växa upp och leva i.
Handlingsplan
Barnkonventionen blev lag den 1 januari 2020. Det som då kallades för ”den största reformen för barn på 30 år” var ett golv för barns rättigheter som går att bygga vidare på för att uppnå jämlika uppväxtvillkor bland barn. Läs mer och skriv under vår namninsamling.
Skriv under
sv_SESvenska

STÖD OSS

Ge fler barn en rolig och jämlik sommar!