Berättelser från Gaza

Det blev ingen nästa dag

Endas tre år gammal

Andetagen från mitt barn

#FriBarndom

Vart femte barn växer upp i krig eller konflikt!

Vi vädjar till dig att göra din röst hörd. Att till organisationer, nationella och internationella samfund vädja om att tillsammans fördöma all våld, krig och väpnade konflikter, att agera med beslutsamhet och medvetenhet om den obeskrivliga börda de lägger på vår världs mest sårbara medmänniskor – barnen.

Som en samhällsaktör engagerade i barns välbefinnande vädjar vi till er att överväga de otaliga liv som påverkas av konflikter och de långvariga skadorna som detta medför för kommande generationer. Vi måste fördubbla våra ansträngningar att söka fredliga lösningar, satsa på diplomati och arbeta oavbrutet för att förebygga nya konflikter och krigsutbrott. Endast då kan vi börja läka såren i vår värld och ge barn möjligheten att växa upp i en mer fredlig, trygg och hoppfull miljö.

Vi uppmanar dig att agera i strävan att säkra en ljusare framtid för alla barn, en där de kan uppleva barndomen i dess sannaste form, med glädje och framtidstro. Använd er makt och era resurser för att verka för fred, använd er röst! Varenda en av oss har en röst, hur vi använder den gör skillnad i dag och i framtiden. 

Tillsammans kan vi skapa en bättre framtid för barn, där deras drömmar kan blomstra utan det mörka våldets, krigets och konfliktens skugga. För varje röst som gör sig hörd är vi ett steg närmare en barndom fri från konflikt, krig eller våld. Varje gång du delar ett inlägg på sociala medier, skickar ett brev till en politiker, deltar i den politiska debatten eller i en demonstration gör du verklig skillnad. Ta ställning mot våld, konflikter och krig, ge barn hopp om en ljus framtid som de så väl förtjänar.

Konsekvenser

450 miljoner barn påverkas av krig och konflikter!

Våld, krig och konflikter är abstrakta begrepp, men de är skrämmande verkligheter som kastar långa skuggor över barns liv. I skrivande stund upplever otaliga oskyldiga barn rädsla som långt överstiger deras ålder. De vittnar förstörelsen av sina hem, förlusten av nära och kära och en attack mot sin känsla av trygghet och säkerhet. Barn vittnar om våld och kaos och upplever en värld som inget barn någonsin borde behöva känna till.

De fysiska och psykiska ärr som dessa barn bär är djupa. Undernäring, sjukdom och fysiska- och psykiska skador blir deras mörka följeslagare när tillgången till grundläggande behov minskar. Deras sinnen bär på de emotionella trauman av förflyttning, rädsla och det skrämmande ljudet av bomber och skottlossning.

Barnens möjligheter till en hälsosam utveckling hämmas och deras drömmar kommer för alltid att påverkas. Konsekvenserna av våld, konflikter och krig på barn sträcker sig långt in i framtiden. Det är vår moraliska plikt att skydda och vårda dessa unga liv. De är framtida ledare, samhällsbyggare, innovatörer och fredsmäklare. När vi tillåter våldet, krig och väpnade konflikter att fortgå sviker vi vårt grundläggande ansvar och äventyrar möjligheterna till en mer fredlig och rättvis värld.

Våldet i Sverige

"16 procent av Sveriges grundskolelever – 196 000 barn – går på en skola där det skett en eller flera skjutningar inom 500 meters radie de senaste tre åren." - SVT 2022

Våldet i Sverige är ett ämne som har fått stor uppmärksamhet och diskussion under de senaste åren. Landet, känt internationellt för sin fredliga och trygga miljö, har upplevt en ökning av våldsbrott, särskilt i större städer. Det är viktigt att förstå att våld inte är en enkel fråga med en enda orsak, utan det finns många faktorer som samverkar för att skapa en komplex situation.

En av de mest uppenbara faktorerna är socioekonomisk ojämlikhet. Sverige, liksom många andra länder, upplever en klyfta mellan rika och fattiga, och detta kan leda till en känsla av missnöje och frustration hos de som känner sig marginaliserade. Denna klyfta kan skapa spänningar i samhället och öka risken för våldsbrott.

En annan faktor är den ökande användningen av narkotika. Droger och den kriminella verksamhet som ofta är förknippad med dem kan vara en katalysator för våldsbrott. Detta gäller både våld i samband med drogrelaterade gängstrider och våld i hemmet, där missbruk kan vara en bidragande orsak.

Polisens resurser och förmåga att förebygga och bekämpa våldsbrott spelar också en viktig roll. Det har funnits en diskussion om polisens kapacitet och effektivitet, och huruvida den har tillräckliga resurser för att hantera ökande brottslighet.

För att bekämpa våldet i Sverige krävs en sammanhängande och mångfacetterad strategi. Detta inkluderar att minska socioekonomisk ojämlikhet, förbättra integrationen, öka resurserna för brottsbekämpning och stärka förebyggande åtgärder. Det är också viktigt att fortsätta att arbeta med att minska tillgången till illegala droger och främja utbildning och medvetenhet om konsekvenserna av våld.

Våld är en komplex och allvarlig fråga, och det krävs en helhetsinriktad strategi för att hantera det på ett effektivt sätt. Sverige har historiskt varit känt för sin fredliga samhällsstruktur, och det är viktigt att arbeta tillsammans för att återställa den känslan av trygghet och säkerhet som är så viktig för medborgarna.

Stöd oss i arbetet

GE BARN EN DEMOKRATISK OCH FREDLIG FRAMTID!

GÖR DIN RÖST HÖRD VIA SOCIALA MEDIER

#FRIBARNDOM

Läs mer om:

sv_SESvenska

NYHETSBREV

* indicates required