Bekräfta medlemskap

Varje år behöver du berätta för oss att du vill fortsätta vara medlem. Förnya ditt medlemskap här!  

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna

1. För att ta del av vår roliga verksamhet runt om i Sverige! Du kan bland annat åka på läger, delta på läxläsning och demokratiklubbar. 

2. För att lära dig mer om demokrati, barns rättigheter och hur du kan påverka i frågor som just du tycker är viktiga! 

3. För att stötta barnrättskampen! Alla barn har rätt till en jämlik barndom och ju fler vi är desto större chans har vi att påverka Sveriges makthavare och politiker. 

Som medlem får du möjlighet att både delta på verksamhet men också påverka den och vara med och forma den. Att vara medlem i en demokratisk organisation innebär att du får en röst att använda på bland annat våra årsmöten. När du blir medlem behöver du också följa organisationens regler för att få fortsätta vara medlem, vi kallar våra regler för stadgar. 

De flesta av våra avdelningar har avgiftsfritt medlemskap. Första kalenderåret är alltid gratis, även om avdelningen har en avgift därefter. För att ta reda på om just den avdelning du vill bli medlem i är har medlemsavgift sök fram den här och läs mer.

Är du yngre än 26 år klicka här. Är du äldre än 26 år klicka här. Fyll sedan i formuläret så blir du medlem. Om du blir medlem i Unga Örnars Vänner börjar medlemskapet gälla först när fakturan är betald. 

Då väljer du att bli medlem i ”Vet ej” avdelningen som finns i ditt distrikt. Vi placerar sedan ut dig i den avdelning som är geografiskt närmast din adress. 

Klicka här för att se vilka avdelningar som finns närmast dig. 
Kontakta medlemssupporten på medlem@ungaornar.se så hjälper de dig!

Kontakta medlemssupporten på medlem@ungaornar.se så hjälper de dig! 

Nej, Unga Örnar är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation. Det betyder att det är våra medlemmar som bestämmer vad vi ska tycka och göra – inget politiskt parti. 

Unga Örnar är arbetarrörelsens* barn- och ungdomsorganisation. Att vara en del av arbetarrörelsen betyder att vi delar våra grundvärderingar som är jämlikhet, demokrati och solidaritet. Det betyder dock inte att vi alltid tycker samma sak jämt eller alltid håller med varandra, men vi är födda ur samma rörelse.

* Arbetarrörelsen är ett samlingsnamn för en folkrörelse som består av många olika organisationer som tillsammans jobbar för att samhället ska vara jämlikt, demokratiskt och solidariskt. Andra exempel på organisationer inom arbetarrörelsen är Hyresgästföreningen, LO (fackförbund) och Socialdemokraterna. 

Ditt medlemskap är giltigt i ett kalenderår (alltså januari – december, oavsett om du medlem i exempelvis april eller oktober behöver du förnya ditt medlemskap i januari nästkommande år). Du behöver förnya ditt medlemskap varje år. Vi skickar förnyelse avier till dig via e-post, sms eller brev i början av varje år. Sedan gör vi även ett utskick precis innan sommaren. 

Klicka här för att se hur vi behandlar dina personuppgifter.
Vad tråkigt! Kontakta Unga Örnars medlemssupport på medlem@ungaornar.se så hjälper de dig!