För dig 0-25år
Bli medlem i Unga Örnar

Som medlem i Unga Örnar får du vara med och delta på roliga aktiviteter, lära dig mer om dina rättigheter och påverka i frågor som är viktiga för dig. Du bidrar även till att barn som inte har råd med dyra aktiviteter får en rolig och trygg fritid. Första året är alltid gratis. Därefter har 95 procent av alla avdelningar 0kr i medlemsavgift.

För dig 26 år och över
Bli medlem i Unga Örnars Vänner

Medlemskap i Unga Örnars Vänner är till för dig som är 26 år eller äldre. Du bidrar med 17,50 kr per månad som betalas in årligen, det går direkt, oavkortat till verksamheten i din region. Det gör verklig skillnad. 

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna

1. För att ta del av vår roliga verksamhet runt om i Sverige! Du kan bland annat åka på läger, delta på läxläsning och demokratiklubbar. 

2. För att lära dig mer om demokrati, barns rättigheter och hur du kan påverka i frågor som just du tycker är viktiga! 

3. För att stötta barnrättskampen! Alla barn har rätt till en jämlik barndom och ju fler vi är desto större chans har vi att påverka Sveriges makthavare och politiker. 

Som medlem får du möjlighet att delta i vår verksamhet och dessutom att påverka och vara med och forma den. Att vara medlem i en demokratisk organisation innebär att du får en röst att använda på bland annat våra årsmöten. När du blir medlem behöver du också följa organisationens regler för att få fortsätta vara medlem. Vi kallar våra regler för stadgar. 

De flesta av våra avdelningar har avgiftsfritt medlemskap. Även om din avdelning har en avgift är medlemskapet avgiftsfritt det första kalenderåret. 

Fyll i rätt formulär ovan så blir du medlem. Om du blir medlem i Unga Örnars Vänner börjar medlemskapet gälla först när fakturan är betald. 

Du blir placerad i den förening som är närmast dig. Vill du byta kan du göra det när du blir medlem eller genom att skriva till medlem@ungaornar.se

Klicka här för att se vilka avdelningar som finns närmast dig. 
Kontakta medlemssupporten på medlem@ungaornar.se så hjälper de dig!

Kontakta medlemssupporten på medlem@ungaornar.se så hjälper de dig! 

Nej, Unga Örnar är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation. Det betyder att det är våra medlemmar som bestämmer vad vi ska tycka och göra – inget politiskt parti. 

Unga Örnar är arbetarrörelsens* barn- och ungdomsorganisation. Att vara en del av arbetarrörelsen betyder att vi delar våra grundvärderingar som är jämlikhet, demokrati och solidaritet. Det betyder dock inte att vi alltid tycker samma sak jämt eller alltid håller med varandra, men vi är födda ur samma rörelse.

* Arbetarrörelsen är ett samlingsnamn för en folkrörelse som består av många olika organisationer som tillsammans jobbar för att samhället ska vara jämlikt, demokratiskt och solidariskt. Andra exempel på organisationer inom arbetarrörelsen är Hyresgästföreningen, LO (fackförbund) och Socialdemokraterna. 

Ditt medlemskap är giltigt i ett kalenderår (alltså januari – december, oavsett om du medlem i exempelvis april eller oktober behöver du förnya ditt medlemskap i januari nästkommande år). Du behöver förnya ditt medlemskap varje år. Vi skickar förnyelse avier till dig via e-post, sms eller brev i början av varje år. Sedan gör vi även ett utskick precis innan sommaren. 

Klicka här för att se hur vi behandlar dina personuppgifter.
Vad tråkigt! Kontakta Unga Örnars medlemssupport på medlem@ungaornar.se så hjälper de dig!
sv_SESvenska

NYHETSBREV

* indicates required