Barnmanifestet

Unga Örnar tycker att alla barn har rätt till en jämlik barndom och att de som bestämmer i Sverige ska följa barnkonventionen. Det innebär att vi arbetar för att alla barn och unga ska få en rättvis fördelning av samhällets resurser, exempelvis genom en likvärdig skola.

Stadgar

Inom Unga Örnar har varje enskild medlem rätt att påverka beslut. Varje medlem har en röst vid både beslut och personval.


Vision

Unga Örnar vill skapa ett demokratiskt, jämlikt och solidariskt samhälle där alla barn och unga har en rolig och meningsfull fritid där de får ta plats och påverka.

sv_SESvenska

STÖD OSS

Ge fler barn en rolig och jämlik sommar!