Barnmanifestet

Unga Örnar tycker att alla barn har rätt till en jämlik barndom och att de som bestämmer i Sverige ska följa barnkonventionen. Det innebär att vi arbetar för att alla barn och unga ska få en rättvis fördelning av samhällets resurser, exempelvis genom en likvärdig skola.

Stadgar

Inom Unga Örnar har varje enskild medlem rätt att påverka beslut. Varje medlem har en röst vid både beslut och personval.


Miljö och klimat

Unga Örnar vill att barn och unga ska kunna forma den världen de växer upp i. Vi ser också att vi har ett gemensamt ansvar för att skapa en bättre samtid och framtid.

sv_SESvenska

NYHETSBREV

* indicates required